Sökmarknadsföring på LinkedIn

Sökmarknadsföring på LinkedIn

Era potentiella kunder hittar era inlägg och artiklar på LinkedIn

LinkedIn inlägg
- Inlägg med nyckelord blir hittade på Linkedin


Artiklar
- Nå publik med sökord i artiklar på LinkedIn


Gruppkonversationer
- Kommunikation är sökbar med sökord


Börja sökmarknadsföring på LinkedIn

Har du/ni redan publicerat content på LinkedIn?

Utöka ditt företags synlighet och sökabarhet med sökmarknadsföring eftersom all info är sökbar på LinkedIn.com. 

Publicera och dela innehåll med sökord för att sökarna ska hitta inläggen när de söker på ett visst ord. 

Inlägg och artiklar och annat innehåll visas i sökresultaten på Linkedin men också vid google sökningar.

När ni vill ha besökare, potentiella kunder och stärka varumärket 

Sökmarknadsföring på LinkedIn hjälper er att bli sökbara. Vilket innebär att fler kommer hitta och läsa era inlägg och artiklar. 

700M

medlemmar

Linkedin är som en klubb på insidan är man öppen och välkomnande. 

4 av 5

medlemmar

påverkar beslutsfattandet

#1

Plattform

för leadsgenerering

Ref till undersökningarna: DemandWave 2017 state of B2B Digital Marketing Report;  LinkedIn Audience 360 study

Sökmarknadsföring är bra

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. 

Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att kunden ska få förtroende, bli motiverad och köpa digitalt. 

Tillsammans har vårt team kompetenserna att klara alla delar och sätta ihop dem så ert företag når er målgrupp. 

Vi hjälper er bli synliga, sökbara och köpbara så ni når igenom bruset och får fler leads, kandidater och affärer.

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

Sökmarknadsföring på Linkedin