referenser i nätverk

Referenser i  nätverk

Värdefullt för affärerna

Nätverkande individuellt
- Referensgivning


Nätverksgrupp
- Ge och få referenser i grupp 


Referenssystem
- Stolta kunder och ambassadörer


Lär dig mer om referenser i nätverk

Fyll i dina uppgifter så får du tillgång till videos och minikurser. 

Dina personuppgifter hanteras säkert. Du medger att vi lagrar dem när du fyller i uppgifterna. Vi använder din e-mail för att skicka det du begärt. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken längst ned i e-breven. 

"Nätverkande för affärer är bra - helt enkelt"

Olle Leckne

Professionell nätverkare

Video från AFFÄRSNÄTVERKET

Hur blir det affärer i nätverk? 

I Affärsnätverket med Olle Leckne den 15 maj 2021. 

Hjälp nätverket, så hjälper nätverket dig! 

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. 

Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att få igång referenser till ett väl fungerande  referensystem. 

Det tar tid att bygga och förtjäna förtroende, stärka det professionella ryktet och bli känd och omtyckt i nätverket. 

Du kan ta del av våra erfarenheter genom korta videos och minikurser. 

Tillsammans med vårt team kan du och ditt företag ta hjälp att finna alla delar och sätta ihop dem till ett väl fungerande affärsnätverkande på LinkedIn. 

Fördelen är förutsägbara återkommande intäkter från välförankrade referenser. 

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

LinkedIn nätverket