small cross-functional teams

Small cross-functional teams

...does a better job than a traditional sales organisation

Why teams?
- Agility to customer behaviour 


Why cross-functional?
- Competence required to personalise


Why not trad sales?  
- Customers have the power. Sales people don't


Conversion Rate Optimization

Adjust or die

Bättre lönsamhet med  konverteringsoptimering

Låt oss ta ett räkneexempel: Säg att er webbplats har 100 besökare per vecka. Varav 10 st blir kunder. Konverteringsgraden blir i då 10%, dvs 10 / 100 = 10%. 

Konverteringsoptimering handlar om att konvertera de besökare ni har idag till kunder.

Vilket betyder att i detta läge har vi inte som mål att öka antalet besökare. Ni ska alltså inte öka antalet kunder till 20 st genom att öka besöksantalet till 200 st. 

Fokuset ligger istället på att öka konverteringsgraden som idag ligger på 10 %. Låt oss anta att vi lyckas med fler konverteringar, säg 10 st till, genom att optimera webbplatsens kontaktformulär och köpsidor. Då ökar konverteringsgraden till 20%. 

Konverteringsoptimeringen leder till minskad kostnad för varje ny kund och ökad lönsamhet per affär. 

En fördel är att vi detta strategi sparar resurser på att försöka få besökare, som ändå inte är aktiva på er webbplats, att köpa när de faktiskt inte är motiverade.

Upptäck fler möjligheter 

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. 

Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att kunden ska få förtroende, bli motiverad och köpa digitalt. 

Tillsammans har vårt team kompetenserna att klara alla delar och sätta ihop dem till en utmärkt kundupplevelse. 

Vi hjälper er bli synliga, sökbara och köpbara så ni når igenom bruset och får fler leads, kandidater och affärer.

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

LinkedIn nätverket

Ta reda på hur ni konverterar

Det kan vara en bra ide om ni vill ha fler affärer genom att bättre ta hand intresset ni redan har.