Social selling index

Social Selling förmågan, är enligt LinkedIn™, en funktion av fyra förmågor och aktiviteter:

  • Etablera sig med sitt personligt varumärke
  • Finna rätt personer
  • Engagera genom att skapa insikter
  • Bygga och utveckla relationer

Du kan ta reda på ditt social selling score som är ett tal mellan 1 och 100 på det social selling index.

Social selling index består i sin tur av 4 underindex där ditt score kan vara mellan 1 och 25.

social selling index

 

Läs mer om social selling score