Inom LI Sverige gruppen vill vi göra tillgängligt allt som bidrar till att individer och företag når sin mål genom att använda LinkedIn och nätverket effektivt.

Denna gång börjar vi med att titta på de förhållningssätt som hindrar framgångsrika linkedin nätverkare att nå nästa nivå. Talaren har skrivit en bok som heter Essentialism, vilket indikerar vad Greg McKeown talar om. Vi vill dela med av oss av hur vi med lite coaching och klokt användande av LinkedIn kan ta dig till dina mål och samtidigt må bra utan att bli totalt utmattat av allt du ska hinna med.

Det finns nämligen en fallgrop, som allt fler ambitiösa faller i,  att bli utarbetad och samtidigt underutnyttjad;-0


Från LinkedIns föreläsningsserie.

Så det viktigaste med LinkedIn är du.

Och i LI_Sverige_100X50LI Sverige gruppen samarbetar vi för att medlemmar ska kunna omsätta Linkedin i vardagsnätverkandet för att nå sina mål.

Vilket leder till att det viktigaste sättet av hålla sig ”essentiell” och välmående är att skaffa sig ett tydligt och inspirerande mål med sitt Linkedin projekt. Erfarenheterna från Linkedin for business workshops och individuella program pekar på att mål är avgörande och att man agerar i linje med det varje dag. Varken mer eller mindre.

Läs vad andra medlemmar använder linkedin till här