Här kommer utfallet från en enkät i LI Sverige gruppen.

vad är det viktigaste värdet med linkedin


    1 Response to "Vad är det viktigaste värdet med ditt linkedin medlemskap – enkät"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*