Här kommer utfallet från en enkät i LI Sverige gruppen.

vad är det viktigaste värdet med linkedin


    1 Response to "Vad är det viktigaste värdet med ditt linkedin medlemskap – enkät"

Comments are closed.