63% av företagsledarna säger att tillgången på kompetens är deras viktigaste prioritet.

– Förutse de färdigheter som kommer att behövas i framtiden och investera din tid i lärande och utbildning, om det visar sig vissa färdigheter är efterfrågade, särskilt om dina nuvarande kunskaper är inte så mycket.

Heta färdigheter som var efterfrågade 2013 var social media marknadsföring, mobil utveckling och moln samt distribuerad databehandling.

Läs hela linkedinblog inlägget

5karrärtips_linkedinblog