LinkedIn ser dig som en expert

En fiffig funktion. LinkedIn frågar om du vill ge råd och i så fall inom vilka områden.

Vilket så småningom leder till ett inlägg med råd och konversation om råden.

 

Vad är poängen jo, man kan alltså på detta få igång en i diskussion som samlar på råd och kommentarer för t ex en bok.

På så vis kan man marknadsföra flera samtidigt och sig själv. Se några skärmkopior så framgår det tydligare hur det fungerar.

Detta sätt att ge råd kommer stärka ditt personliga varumärke och om du har ambition att ta positionen som ledande inom en nisch är detta en bra hjälp på vägen.

Återkom gärna senare till detta inlägg. Snart kommer jag komplettera med skärmkopior på diskussionen om råden.