Hur du blir sökbar på LinkedIn

Vill du vara med på ett experiment om sökoptimering på Linkedin?

Sökbeteendet är relativt ny företeelse, även om nästan alla tar det för givet numera. Vi har med oss våra sökapparater och när vi ska göra något använder vi dem. För att hitta tåg, bostad, pizza och även rätt kompetens för ett jobb. Det stora företaget vars namn börjar på G har orsakat att sökbeteendet spritts sig. Det finns ett annat företag på L där man också söker mycket. Så då anmäler sig frågan…

Vad blir du hittad på för sökord och av vem?

Experimentet om sökoptimering på Linkedin börjar med att du kollar vad du själv blir sökt och hittad på för sökord.

I en diskussionstråd utspelade sig detta (se det som startgas för att få igång diskussionsmotorn):

Vi använder Robert Dybeck som exempel. Robert intresserade sig för att bli bra på LinkedIn och det började med att han bytte rubrik och tänkte igenom sitt eget varumärke. Läs vidare hur det kan gå till.

Frågor för att finna sitt varumärke och sökord…

En fråga man kan ställa sig är: Vad är nyttan i det jag levererar?

Och en annan fråga är:Vad är det upplevda värdet av det jag levererar?

I skärmkopian ser du även skills dvs kompetensintyg. Givetvis är det en fördel att sökorden i din profil är grundade i den kompetens du besitter och blir ”endorsad” för.

Återkommer när jag har mer att dela med mig av i experimentet. Du kan bidra så går det snabbare och så blir det roligare.

Det du kan göra är att dela med dig

  1. Vilka sökord du blir hittad på
  2. Vilka sökord du vill bli hittad på
  3. Diskutera hur det går till att sökoptimera din profil

Kommentera här eller ännu hellre diskutera i LI Sverige gruppen https://www.linkedin.com/groups/4815656 där det finns 7 000 andra som kanske vill bli hittade.

[gravityform id=1 name=Kontakt]

Olle Leckne och LIexpert hjälper företag att växa med fler och rätt kunder och medarbetare. Läs mer i artiklar här eller på Linkedin.