Lära känna målgruppen

Du får hjälp att komma närmare målgruppen.

Fördelarna med faktabaserade kundstrategier är bättre träffsäkerhet, lägre kundanskaffningskostnad och lönsammare marknadsföring.

När kundens behov och det ni erbjuder matchar varandra uppstår ett gemensamt intresse där båda parter är motiverade.

Med avancerad sökning i LinkedIn-nätverket kan målgruppsarbetet bli lustfullt när ni får insikter om att era idealkunder finns inom räckhåll.