Import av leads till LinkedIn Sales Navigator.

Fick frågan av en kund: Hur kommer man åt kontakter och leads i sitt vanliga LinkedIn konto när man jobbar i Linkedin Sales Navigator.sales_navigator_kurs

En del av lösningen är import av leads till LinkedIn Sales Navigator

I sales navigator uppmärksammade jag nyligen den i grönt inringade rekommendationen.

Import av leads till LinkedIn Sales Navigator

Frågan var faktiskt än mer specifik: hur kommer man åt taggningen av sina kontakter?

Mitt svar är att man jobbar parallellt i båda systemen.

letsimport_leads2

 

 

 

 

 

Vill dulinkedin som säljverktyg läsa mer om hur du kan använda LinkedIn som säljverktyg klicka på bilden