Workshop i LinkedIn for business

Om vi tittar på bilden med deltagare i föreläsningen så ser det svårt ut. Det kan kännas hopplöst. Men det finns hopp.

Får ofta frågan hur skriva inlägg på Linkedin.

Några vanliga situationer är att man

 • inte riktigt har tid
 • vet inte hur man skriver säljande
 • undrar hur man ska hitta och nå de man vill ska läsa inläggen

Föreställ dig en situation där du och ditt företag har möte

 • Säljarna
 • Marknadsförare
 • och kanske ägaren

är med och vill finna lösningar för hur det ska bli fler affärer.

Linkedin for business

Det finns en viss frustration i rummet

 • för säljarna känner inte att marknadsföringen leder till tillräckligt många leads
 • och ska man skriva inläggen själv och skicka meddelanden så hinner man det, men inget annat.

Ska man hinna annat, får man ta hjälp på något sätt, resonerar nog många säljare.

Det finns fördelar att säljarna är med i skrivandet, för de

 • känner kunden
 • känner till deras situation
 • känner kundens behov
 • vet kundens prioriteringar
 • vet hur de fattar beslut
 • har kundens förtroende

Hur använder man då LinkedIn för att nå sina säljmål

workshop Linkedin for business

Första steget är att skriva så köparen känner igen sig

 • annars slutar de läsa

Hur gör man det?

 • Jo dra nytta av all den kunskap som säljarna sitter inne med om kunden och deras utmaningar
 • Vänta med att skriva om produkter och företaget till köparen är mogen och efterfrågar det
 • Börja med problemen och utmaningarna så så kunden förstår att ni förstår dem.

Vi jobbar alltså med

 • ”hur man gör det frågor” och
 • ”tränar på att göra det praktiskt”

i Linkedin for business workshops

Läs mer om hur man skriver säljande