Nätverkande individuellt

Individuellt nätverkande

Bygga nätverk, skapa förtroenden och relationer

Professionellt rykte
- det du står för i nätverket och är känd för att bidra med


Nätverkande
- mindset och beteenden som leder till att bli top of mind 


Referenser
- resultat av vem du är i nätverket, vad du gör och vad det leder till


"Nätverkande för affärer är bra - helt enkelt"

Olle Leckne

Professionell nätverkare

Hjälp nätverket, så hjälper nätverket dig! 

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. 

Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att få igång referenser till ett väl fungerande  referensystem. 

Det tar tid att bygga och förtjäna förtroende, stärka det professionella ryktet och bli känd och omtyckt i nätverket. 

Du kan ta del av våra erfarenheter genom korta videos och minikurser. 

Tillsammans med vårt team kan du och ditt företag ta hjälp att finna alla delar och sätta ihop dem till ett väl fungerande affärsnätverkande på LinkedIn. 

Fördelen är förutsägbara återkommande intäkter från välförankrade referenser. 

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

Nätverkande individuellt