Om du vill skapa genombrottsresultat, då har du kommit rätt

Du har säkert massor med framgångsrika projekt bakom dig och då har du också erfarenhet av … varför du inte gör…

Ofta kan de verka som framgångsrika människor når resultat utan problemdet kan tyckas se ut så här

a-illusion-b

men i själva verket är det så här det ser ut

a-hinder-b

Frågan som anmäler sig är alltså

Varför man inte gör …

Och när man kommit igång så blir det ju rena ketchupeffekten. Först går det långsamt, segt långsamt sen går det lite lättare och sen drar det bara iväg…. Och man känner sig så stolt när man äntligen påbörjat sin förändring. Men jag tror att det är viktigt att börja i liten skala så att det inte går att ”misslyckas”.

Källa: med inspiration från Tänka tankar gruppen – tack Sören, Mastercoach

Med andra ord är följdfrågan: Vilka är era mest framgångsrika Strategier för att faktiskt komma loss, komma till skott, få gjort det där ni vill men som kanske har varit trögt. I min coaching är det några frågor som återkommer, i lite olika versioner, från många av mina kunder. En av de viktigaste brukar formuleras ungefär så här: ”Jag vet vad jag både vill och borde göra i den här situationen, men trots att jag vet det, så blir det liksom inte av.”

Mina kunder vill:

 • tänka annorlunda
 • uppträda annorlunda
 • göra – eller låta bli att göra – specifika saker

Och de förstår att det skulle vara till nytta för dem. Men del kommer ändå inte till skott. Jag tror detta är ett djupt mänskligt fenomen och ett som hindrar många av oss från att ha våra liv som vi vill. Det finns säkert många personliga orsaker till att vi inte kommer till skott, och med denna artikels hjälp (och lite coaching) som en genomgång av de vanligaste hindren och förslag till framgångsrika strategier för att komma förbi dem.

Om att få saker att hända – att komma förbi vanliga personliga hinder med hitta strategier är alltså vad denna artikel handlar om 

Motstridiga intentioner

När man vill något men det inte blir av är det, enligt min erfarenhet, nästan alltid på grund av att man i själva verket har motstridiga intentioner. Man vill helt enkelt olika, motstridiga saker. Jag vill bygga ett blomstrande företag, men jag vill också slippa obehaget av att ringa säljsamtal. Jag vill vara mycket med mina barn, men jag vill också ha tid att titta på fotboll eller påta i trädgården.

Strategier Lars Gustafsson beskriver människan som bestående av ett ”inre parlament” med många, ofta motstridiga, röster. För att kunna hantera motstridiga intentioner måste vi göra dem tydliga, låta deras röster höras så vi kan förstå dem, hantera dem, göra kompromisser och avvägningar.

Ser inte målet

Om målet inte är tillräckligt tydligt, vinsterna med förändringen inte lockande nog, så är det troligt att jag blir kvar i det gamla. Nyckelordet här är tillräckligt. Ibland måste man lägga ned mer tid än man kan tro på att göra målet otvetydigt tydligt Jag kan allt jag vill åstadkomma men det gäller att skaffa sig tillräcklig insikt om varför jag ska göra en viss sak. Den andra sidan av detta är när man inte ser konsekvenserna av att inget göra.

Strategier När jag har en person framför mig som säger ”jag vet vad jag vill och borde göra men det blir liksom inte av ändå”, då ber jag personen ifråga att ställa sig tre frågor, svara på dom och framförallt motivera svaren.

 • Vad är syftet med det du vill?
 • Vilka mål vill du sätta upp?
 • Vilket resultat vill du se?

Fokusera på målet! Agera! Om det rör sig om en större förändring: ta små steg åt gången. Men glöm inte att handla! Vid tvivel och missmod och när jag av någon anledning tappat målet, kan jag få hjälp av följande frågor som jag ber andra komma ihåg att fråga, eller ställer till mig själv: Vad är det jag vill?  Vad är viktigast? Det låter ju enkelt, men brukar fungera! Hitta en förebild, någon som ger dig kraft och inspiration genom att förkroppsliga ditt mål.

 Medvetenhet och fokus brister

Medvetenhet är grunden för det mesta som människa, för lärande, utveckling, glädje och även förändring. Det blir ingen förändring om jag inte kan behålla fokus på det jag vill förändra eller på det som behövs för att åstadkomma förändringen. Det kan också vara bristande insikt om de svårigheter som måste övervinnas (naivitet eller godtrogenhet).

Strategier Att kunna fokusera är en ”muskel”, en färdighet man kan träna upp med övning. Det är en av våra allra viktigaste färdigheter. Jag måste våga välja bort det jag inte vill och koncentrera mig på det jag vill. De gånger jag är medveten om att jag är på väg att ”inte göra det jag borde”, och lyfter ut dilemmat i ett intellektuellt ljus och ”diskuterar” med mig själv så är det inga problem. Trögheten att göra det är borta.

Bekvämlighet

Förändring är påfrestande, per definition! Även om förändringen är önskad och positiv, så är vägen till den som regel påfrestande. Det verkar som om detta är ett problem för de flesta av oss; som om vi är närmast beroende av bekvämlighet. Jag vet inte varifrån detta kommer, men det verkar vara allmänt förekommande. En aspekt av bekvämligheten är undvikande av obehag. Vi tycks uppfostras till att undvika obehag så mycket som möjligt och det begränsar våra liv. Du måste ta dig tid. Tid som du inte har. Du måste bli mer ”egoistisk” och tänka mer på dig själv, vad du vill och vad du behöver. Lite som en elitidrottare som för att nå sitt mål måste i stort sett avstå från allt ”normalt” liv och umgänge. Du måste antagligen välja bort delar av det som du idag betraktar som del av ditt liv. Och om du dessutom trivs med ditt liv, i stort sett, så blir det ännu svårare att uppamma den kraft som behövs.

En annan aspekt är vanans tröghet.

Att göra ett val och ändra en vana är som att ändra en flods lopp.  Vanan etsar sig fast i ens inre och skapar djupa flodfåror av den bästa och bekvämaste vägen. Vill man bara ändra loppet lite, får man bygga många små fördämningar. Vill man ändra det helt, får man bygga en rejäl fördämning som håller för stora påfrestningar och floden kan så smått börja etsa nya fåror. En annan viktig del i det hela är fenomenet ”inlärd hjälplöshet”. Det känns igen hos många människor, till exempel kvinnor som blir små inför sina män och inte tror sig ”kunna med” tekniska prylar o dyligt.

Strategier Medvetenhet, motivation, små steg i taget, yttre stöd och uthållighet är viktiga strategier för att bryta vanans makt. Vanans makt är stor. För flera år sedan satte jag mig för att börja ge positiv återkoppling till människor i min omgivning. Jag hade då kommit till insikt om det kamratliga berömmets kraft och att jag kan göra en dubbel vinst genom att ge beröm. Dels får människor i min omgivning kraft av det och dels får jag beröm, och därmed egen kraft, tillbaka. Uppoffringen var också obetydlig. Men det fungerade inte. Efter en kort tids uppmärksamt och generöst berömmande var jag tillbaka i min gamla vana att bara kommentera det som borde vara bättre. Till slut fann att jag kunde använda min kalender, som jag läser i flera gånger om dagen, till att göra en markering varje gång jag delat ut beröm. Då tog vanans grepp slut, efter några månaders tillämpning behövde jag inte längre den hjälpen. Men det tog månader att göra denna enkla och så hett efterlängtade förändring i mitt beteende.

Ingen kontroll

För att kunna förändra måste man känna att man styr över sitt eget liv. Faktorer som begränsar min kontroll över mitt liv är, till exempel:

 • stress
 • krav
 • press
 • splittrad
 • dåliga vanor som stjäl min tid och energi

Strategier Rita en karta över ditt liv. Ta med allt som påverkar dig, positivt eller negativt. Använd den som utgångspunkt för frågan: Hur mycket styr jag över mitt liv? Hur kan jag ta kontrollen över mer av mitt liv? Över hela livet?

Har inte valt själv

Förutsättningen för förändring är ett eget val. Om drivkraften är ”måste” eller ”borde”, det vill säga att vi följer någon annans dagordning och önskemål, så blir det ingen egen drivkraft.

Strategier En coachkollega berättade en gång att hon hjälpt en kund att träna sin ”vilja-muskel” genom att hela dagarna för sig själv göra medvetna val, oavsett hur enkel handling det gällde. Jag vill öppna kylskåpsdörren. Jag väljer att gå istället för att springa till tåget.

Tanke och känsla är i otakt

Om tanke och känsla, eller huvud och mage, vill olika saker blir jag lätt handlingsoförmögen. Jag inser förnuftsmässigt att det vore bra, men är rädd, osäker, känslomässigt splittrad. Eller också känner jag en stark önskan och lust, men har för dåligt faktaunderlag.

Strategier Jag kanske måste vänta på att beslutet mognar och ”blir klart” i mig, att tanke och känsla kan komma samman.

Rädd för konsekvenserna

När man inte kan förmå sig att ta steget kan det vara för att man fruktar att misslyckas. Tänk om jag går bankrutt, gör bort mig, blir ensam. En variant är rädslan för att lyckas! Tänk om jag blir verkligt framgångsrik! För flera år sedan berättade en reklamman om ett uppdrag som aldrig blev av. Hans byrå hade gjort förslag på marknadsföringskampanj för en stor livsmedelsaffär i centrala staden. Det var en läcker, lockande kampanj, men till hans förvåning avböjde företagsledningen. Deras motivering var: – Om vi lanserar den här kampanjen så kommer vi att få jättemånga nya kunder i butiken, och hur ska vi då klara städning, plocka upp varor och annat underhåll!

Strategier Första steget är som regel att tydliggöra sina rädslor. Vad är det värsta som kan hända? Hur sannolikt är det? Det var först när jag förstod att rädsla är en grundkänsla som vi alla bär på, alltså ett slags ”allmängods”, som jag har lärt mig att hantera och acceptera mina rädslor på ett tillfredsställande sätt. Häri ligger också PARADOXEN, att acceptansen av rädslan i sig, gör mig modigare!

Kan inte

Ett annat hinder är att man helt enkelt inte kan. Jag vill få till en förändring, jag kanske tror att jag kan, men i själva verket saknar jag en förmåga, någon kunskap, förutsättningar eller resurser. En viktig resurs som ofta saknas är tillfredsställda behov. Om vi inte har den trygghet, tid, kunskap, ekonomi som behövs för att våga kommer inget att hända. Det kan kännas hårt att inse att jag inte kan, men alternativet är att fortsätta ödsla kraft utan hopp om framgång. För drygt tio år sen sa en konsult åt mig… – Du kan inte, det är alltihop, annars skulle du ha gjort det.  Tufft att ta för mig men det skapade rörelse. En variant av detta hinder är det slags önsketänkande som gör att jag inte ser vidden av problemet. Jag ser bara toppen av isberget och förstår inte hur mycket kraft som måste till för att tippa det.

Strategier Detta behöver inte vara ett permanent problem, jag kanske kan inhämta den kunskap jag saknar, skapa förutsättningarna eller träna upp de nödvändiga färdigheterna. Behov kan till exempel tillfredsställas, för gott, ifall de identifieras tydligt, tas på allvar och bearbetas systematiskt.

Dåligt självförtroende

En orsak till stillestånd är naturligtvis dåligt självförtroende. Vi vill, men tror oss inte om att kunna. Vi blir känsliga för andras kritik eller bara för rädslan att ådra sig andras kritik.

Strategier Gör det möjligt för dig själv att lyckas. Ta små steg, fira framgångarna, ta hjälp – inte minst att uppskatta det du gör.

Bristande självkännedom

självbildIbland är svårigheten att man inte förstår sig själv ordentligt. Jag har inte klart för mig vad jag behöver för att komma igång eller för att kunna fortsätta när det blir svårt. Det kan vara så enkla saker som vilka tider på dygnet jag bäst tar mig an krävande uppgifter, hur mycket jag behöver äta eller vad som gör mig glad och ger mig energi att fortsätta. Det kan också handla om att förstå vilket sorts stöd jag behöver för att våga eller orka. Ett annat sätt som självkännedomen kan brista är i synen på sig själv. Vi har ofta en begränsande bild av oss själva och våra förmågor. Till exempel genom att definiera sig själv i snäva, otidsenliga roller.

Strategier     Om du skulle skriva en bruksanvisning för dig själv, särskilt med sikte på utmaningar. Vad skulle ingå i den?   Jag har förstått att jag behöver skapa en struktur eller rutin. Som när jag skulle komma igång med att ge positiv återkoppling till min omgivning. Det blev halvdant ända tills jag kom på att jag skulle göra en not i almanackan var dag jag visat uppriktig uppskattning. Efter några månader hade det blivit en rutin som jag inte längre behövde bevaka att jag följde. Men det tog några månader.   För många är en deadline ovärderlig. Om ingen annan sätter den åt dig kan du alltid göra det själv.   Ta hjälp utifrån: coach, förening, familjemedlem, vänner. Åsätt  tid till förändringen.. Förbered dig noga.

Energi saknas

Människor drivs av energi, precis som allt annat. Inte bara den fysiska förbränningen av mat och dryck (fast den är nog så viktig, även i detta sammanhang) utan även den känslomässiga, mentala energin. När vi är entusiastiska, beslutsamma, engagerade, då har vi energi och kan åstadkomma saker.

Strategier   Slå vakt om din energi, skydda den mot läckage och värna om det som fyller på ny energi och inspiration. Fira och belöna dig själv ofta, så du förstärker dina framgångar.     Ta ett första litet steg, känn att det går bra och låt nästa steg vara större! Lägg inte upp en stor, komplex plan från början – då blir tröskeln som ska övervinnas för att starta en förändring för hög. Fokusera på att hålla tröskeln låg, hitta delmål. Vi har alla ett inbyggt motstånd mot förändring. Man måste hitta Strategier för att minimera detta motstånd och ”manipulera” sitt eget sinne ibland.

Orken tryter

Piet Hein, den danske poeten, konstnären, uppfinnaren, med mera skaldade:

Put up in a place where it’s easy to see the cryptic admonishment   T.T.T.

When you feel how depressingly slowly you climb, it’s well to remember that Things Take Time.

Nästan all förändring tar mer tid än man tror! Uthållighet är en nyckelfråga. Man måste se till att man har det stödsystem man behöver för att orka till slut. Oavsett om det handlar om stöd från andra, att ta hand om sig själv, att ha tillräckliga resurser eller att inte vara ensam.

Strategi

Jag har lyckats förändra mitt eget beteende på vissa plan till det bättre. Men jag gjorde det steg för steg under ganska lång tid och jag var lika stolt över mig själv varje gång. När man kommit igång så blir det ju rena ketchupeffekten. Först går det långsamt och segt, sen går det lite lättare och sen drar det bara iväg och man känner sig så stolt när man äntligen påbörjat sin förändring. Men jag tror att det är viktigt att börja i liten skala så att det inte går att misslyckas.

Om beteendeförändring

personlighetens uppbyggnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur personlig förändring fungerar

 • Känslor skapar tankar och handlingar
 • Handlingar skapar tankar och känslor
 • Tankar skapar känslor och handlingar
 • Omgivningen skapar tankar, känslor och handlingar

 

beteendeförändring1

 

 

 

 

I denna bild/flödesschema ser det ut som det räcker med ett beslut att ändra och leder det till bibehållen förändring. Det håller jag inte med om.

Min erfarenhet är att

1. man behöver ta en starkt beslut och leva i linje med det varje dag

2. man får bakslag och går tillbaka till det gamla beteendet

3. man behöver arbeta in en ny god vana som kan innebära att man behöver fatta beslutet igen och igen och om igen.

En indisk guru sa så här till sin lärjeunge som frågade hur han kan vara så disciplinerad och gå upp tidigt och meditera varje dag. Jo, jag fattade ett starkt beslut att gå upp kl 04.00 och det beslutet tog jag en gång.

En 8 åring träffar på mig och min då 13 åriga dotter på 5 m avsatsen på hopptornet: ”jag har kommit på att det är bättre att bestämma sig i förväg att jag ska hoppa”… och så hoppar han. Och det gjorde vi med. Men det skulle vi troligen inte göra på 10 m, då skulle vi känna efter och komma fram till att det var för högt.

Vissa hävdar att det behövs 20-50 repetitioner innan en nya vana sitter. Andra säger att det krävs 50 000 timmar eller så för att blir mästerlig inom ett område.

Fördelen med coaching synliggjord

Så här ser det oftast ut när det gäller förändring vare sig det är ett nytt jobb eller en arbetsuppgift, ett projekt eller ditt liv

coaching - with - without

 

 

 

 

 

 

Källor: Med inspiration från Tänka tankar gruppen – tack Sören, Mastercoach, modigachefer.se och övriga källor är angivna i bilderna tack.

Vill du veta mer kontakta här