Så skapas win-win för försäljning och marknadsföring

För att fördjupa insikterna om hur man skapa en win-win-situation mellan försäljnings- och marknadsföringsfunktionerna i ett B2B-företag, ska vi titta närmare på några specifika metoder och exempel:

Utveckla en gemensam målstruktur

För att säkerställa att försäljnings- och marknadsföringsteamet arbetar mot samma övergripande mål är det viktigt att definiera en gemensam målstruktur. Det kan inkludera övergripande försäljningsmål, marknadsföringsmål och viktiga nyckeltal (KPI:er) som båda teamen strävar efter att uppnå. Exempel på KPI:er kan vara antalet kvalificerade leads, konverteringsfrekvensen, genomsnittlig försäljningsvolym per kund osv. Genom att ha en gemensam målstruktur kan båda teamen fokusera sina insatser på att nå dessa mål och arbeta mot samma riktning.

Exempel: Öka effektiviteten med gemensamma mål för konvertering 

Försäljning och marknadsföring kan sätta upp ett gemensamt mål att öka konverteringsfrekvensen från leads till faktiska försäljningar med tex 10% under nästa kvartal. 

Marknadsföringsteamet bidrar med: För att uppnå detta kan marknadsföringsteamet fokusera på att generera högkvalitativa leads genom målinriktade kampanjer och riktade marknadsaktiviteter. 

Försäljningsteamet bidrar med: Samtidigt kan försäljningsteamet använda dessa leads för att skapa personliga och relevanta försäljningspresentationer och övervinna hinder som potentiella kunder kan ha.

Skapa en gemensam leadgenereringsprocess

En viktig aspekt av samarbetet mellan försäljning och marknadsföring är att etablera en gemensam process för leadsgenerering. Marknadsföringsteamet kan använda sin expertis inom digital marknadsföring, innehållsskapande och SEO för att attrahera potentiella kunder och generera kvalificerade leads. Dessa leads kan sedan överföras till försäljningsteamet för att driva konverteringar och avslut.

Exempel: Innehållsmarknadsföring som genererar leads  

Marknadsföringsteamet skapar och publicera högkvalitativa blogginlägg och whitepapers som tilltalar B2B-kundernas specifika behov och smärtor. Genom att erbjuda värdefullt innehåll kan de samla in leads genom att samla in de personer som reagerar på inlägg, besöker företagssidan och individuella profiler, svarar på lead generator forms samt  webbformulär och analysera deras beteende och intressen. 

Marknadsföringsteamets bidrag till försäljningsteamet: Dessa leads kan sedan överföras till försäljningsteamet för uppföljning och kundbearbetning.

Dela insikter och feedback regelbundet 

För att skapa en win-win-situation är det avgörande att försäljnings- och marknadsföringsteamet kontinuerligt delar insikter och feedback med varandra. 

På så vis skapa en återkopplingsloop som möjliggör stegvis förbättring och optimering. 

Försäljningsteamets bidrag:  Säljarna har förstahandskunskap om kundernas behov, smärtor och utmaningar, vilket kan användas för att förfina och uppgradera marknadsföringsstrategin. 

Marknadsföringsteamets bidrag: Å andra sidan kan marknadsföringsteamet dela insikter om marknadstrender, konkurrenter och bästa praxis för att hjälpa försäljningsteamet att anpassa sin försäljningsapproach.

Exempel: Skapa rätt innehåll utifrån kundinsikter

Försäljningsteamets bidrag: Försäljningsteam ger marknadsföringsteamet feedback om vilken typ av innehåll som ger bäst gensvar från kunderna och vilka specifika problem eller hinder som de stöter på under försäljningsprocessen. 

Marknadsföringsteamets bidrag: Marknadsföringsteamet kan använda denna feedback för att skapa mer relevant och effektivt marknadsföringsmaterial som hjälper till att adressera dessa utmaningar och stödja försäljningsteamets arbete.

Vinster genom Win-Win samarbetet

Genom att tillämpa bästa praxis och skapa en kultur av samarbete kan försäljnings- och marknadsföringsfunktionerna i ett B2B-företag dra nytta av varandras styrkor och expertis för att maximera resultatet och bygga långvariga kundrelationer.