Sociala medier är ett fantastiskt verktyg för att samverka mellan sälj- och marknadsföringsfunktionen! 

Sociala medier kan förbättra samspelet mellan sälj och marknad

Genom att använda perspektivet kundresan vs säljprocess vs marknadsföringsprocess kan företag utnyttja sociala medier för att bygga en starkare relation med kunderna och förbättra försäljningen. 

Det finns många sätt att utnyttja sociala medier för att förbättra kommunikationen med kunderna och öka försäljningen, som att bygga en stark närvaro på sociala medier, använda sociala medier för att förstå kundresan, integrera sociala medier i säljprocessen, använda influencer marketing och använda sociala medier för att ge kundsupport. 

Företag som utnyttjar sociala medier för att samverka mellan sälj- och marknadsföringsfunktionen kommer att ha en stor fördel när det gäller att bygga en starkare relation med kunderna och öka försäljningen.

Sociala medier har revolutionerat sättet som företag kan kommunicera med sina kunder och samverka mellan sälj- och marknadsföringsfunktionen. Genom att använda perspektivet kundresan vs säljprocess vs marknadsföringsprocess kan företag utnyttja sociala medier för att bygga en starkare relation med kunderna och förbättra försäljningen.

Kundresan är en process som kunderna går igenom från det första mötet med företaget till köpet av produkten eller tjänsten. Säljprocessen är en process som företaget går igenom för att övertyga kunden om att köpa produkten eller tjänsten. Marknadsföringsprocessen är en process som företaget använder för att locka kunder till att köpa produkten eller tjänsten.

Sociala medier kan användas för att samverka mellan sälj- och marknadsföringsfunktionen genom att använda perspektivet kundresan vs säljprocess vs marknadsföringsprocess.

Sociala medier kan förbättra samspelet mellan sälj och marknad
Bildtext: Sociala medier kan förbättra samspelet mellan sälj och marknad genom att arbeta i samma system och synkronisera insatserna

Här är några sätt som företag kan utnyttja sociala medier för att förbättra sin kommunikation med kunderna och öka försäljningen:

Bygg en stark närvaro på sociala medier – Genom att bygga en stark närvaro på sociala medier kan företaget nå ut till kunderna och kommunicera med dem på ett mer personligt sätt. Företaget kan använda sociala medier för att dela information om produkter eller tjänster och få feedback från kunderna.

Använd sociala medier för att förstå kundresan – Företaget kan använda sociala medier för att förstå kundresan bättre och anpassa marknadsförings- och säljprocesserna därefter. Genom att analysera kundens beteende på sociala medier kan företaget skapa en mer relevant och anpassad marknadsföringsstrategi.

Integrera sociala medier i säljprocessen – Säljteamet kan använda sociala medier för att bygga relationer med potentiella kunder och övertyga dem om att köpa produkten eller tjänsten. Säljteamet kan också använda sociala medier för att följa upp med kunderna efter ett köp och bygga lojalitet.

Använd influencer marketing – Företaget kan använda influencer marketing på sociala medier för att nå ut till en större publik och öka medvetenheten om produkterna eller tjänsterna. Genom att använda influencer marketing kan företaget bygga förtroende hos kunderna och öka försäljningen.

Använd sociala medier för att ge kundsupport – Företaget kan använda sociala medier för att ge kundsupport och lösa kunders problem eller frågor. Genom att använda sociala medier för kundsupport kan företaget bygga en starkare relation med kunderna och öka lojaliteten.

Sammanfattningsvis kan sociala medier vara en ovärderlig resurs för att samverka aktivt mellan sälj- och marknadsföringsfunktionen.

Vi som vill vill få marknadsföringen att fungera, behöver läsa på om några viktiga begrepp. Då kommer denna artikel lägligt där Torbjörn Johansson på ett pedagogiskt sätt visar hur marknadsföringen bidrar till försäljningen.