Sucess story med Slideshare

Slideshare förvärvades av LinkedIn och var då en given plats för företagspresentationer.

Nu kan man lyckas med mer än så:

Framebench generates 500 sign-ups in 3 days – SlideShare Success Story from SlideShare Content Marketing