Väx med LinkedIn som säljkanal

Olle Leckne studerade förändring inom digital säljutveckling under ett år.

Han kom fram till att nästan ingen i 40–50 års åldern har insett att LinkedIn är en säljkanal. Än mindre att det är den bästa säljkanalen för B2B.

Tal om förändring leder ofta till stress och oro. Men nu lyfter Olle fram fördelarna. Idag har ordet förändring nästan fått samma betydelse som transformation. Men förändring definieras som ”att ersätta”, medan transformation definieras som ”en fullständig förändring”.

Organisationer som förändras klarar sig, men de som förvandlas genom verklig transformation frodas och utvecklas hållbart. Förändring ger alltså små förbättringar, medan stora förbättringar nås med transformation, vilket fungerar som en katapult in i framtiden. Verklig transformation involverar flera dimensioner och är inte begränsad till organisation, process, teknik och affärsmodell, samt ger helt nya möjligheter.

Väx med transformation val

Läs om ett kundcase där ett företag transformerat sin försäljning.

Du anar säkert att det handlar om att se på försäljning på ett nytt sätt. Ledtråd: Transformation innebär att uppfinna sitt sätt att sälja – på nytt. Och det är kul.

Olle Leckne och LIexpert hjälper företag att växa med fler och rätt kunder och medarbetare.

Läs mer på LIexpert.se och Selling-socially.com samt om Olle Leckne.

KUNDCASE SOM VÄXT