Vem som helst kan lära sig framkalla det jobb de vill ha

Om jobbframkallning

  • Jobbframkallning är en process du kan påverka, där dina kärnvärden, talanger och din förmåga att bidra till aktuella jobbet kommer fram. Ditt professionella rykte bidrar. På så vis blir du rätt person (vilket du alltid är) på rätt plats.
  • Du är aktiv, skapar och tar vara på möjligheter och genom rekommendationer når du fram i större utsträckning.
  • Du framkallar det jobb du vill ha på och i LinkedIn nätverket

Om traditionella rekryteringsprocesser

  • Rekryteringsprocessen är förutbestämd och begränsande.
  • Oftast är det headhuntern eller rekryteraren som har makten
  • Du blir beroende och reaktiv.