Bygga relationer och förtroenden i nätverket

Bygga relationer och förtroenden i nätverket. En faktor i Social Selling är att bygga relationer. Och en viktig ingrediens i relationsbyggandet är att skapa förtroende. Du kan stärka ditt nätverk genom att skapa och fördjupa förtroendet hos dina nätverkskontakter.

”Förtroende får man inte, förtroende förtjänar man.”

Bygga relationer och förtroenden

Det finns en formel för hur förtroende

Förtroende är summan av trovärdighet (T), pålitlighet (P) och intimitet (I), delat med självfokusering (S). Enligt The Trusted Advisor

förtreoendeformeln

Trovärdighet har med vad vi säger. ”Jag litar på det hon säger om klimatfrågan, han har hög trovärdighet inom det området”.

Pålitlighet relaterar till det vi gör. ”Om hen säger att han kommer att leverera resultatet i morgon litar jag på att hen gör det”.

Intimitet är en funktion av den trygghet och säkerhet vi känner när vi anförtror oss till någon. ”Jag dela med mig av den känsliga informationen till henne, eftersom jag litar på att hon inte kommer att sprida den vidare”.

Självfokusering

Den viktigaste faktorn för att skapa förtroende är, enligt förtroendeekvationen, att minska sin självfokusering.

Det finns två typer av självfokusering:

 • Den första är egoism, en känsla av att motparten säger och gör det för sin egen skull. Det är den upplevelsen som får kunder och anställda att bli upprörda när en VD får bonus eller fallskärm trots att bolaget går dåligt.
 • Den andra typer av självfokusering är att döma andras handlingar utifrån hur de påverkar en själv. T ex att oroa sig för hur andra uppfattar en och oviljan att själv ändra beteende. Det är den sortens självfokusering som gör att många individer och speciellt storföretag/organisationer inte kan lösa små problem samtidigt som de inte kan tänka riktigt stort och skapa meningsfulla visioner som får saker att röra sig som aldrig rört sig förut.

När individer, inte sällan politiker, eller institutioner inte uppmärksammar eller agerar korrekt på våra små vardagliga problem förlorar vi förtroendet för dem.

Förtroende är inte något man får. Det är något man förtjänar.

Bygga relationer och förtroenden i nätverket tar tid

Jag påstår att det bästa sättet att förtjäna förtroende är att lyssna. Att lyssna på och bekräfta andra människors behov, önskemål, problem och utmaningar. Och att som följd av det göra saker för andra. Ett aktuellt ämne är att bry sig om flyktingar och göra något för att de sak få det bättre. Ett annat sätt att förtjäna förtroende är att få människor att bli nyfikna. Vidare att inte försöka kontrollera människor eller situationer. Att erkänna att man inte alltid kan erbjuda den bästa lösningen. Att rekommendera en konkurrent om det är bättre för kunden. Att lova det man kan hålla, att kunna det man säger sig behärska och att verkligen fokusera på dem man säger sig ha i fokus.

 • Att bygga ett förtroende tar tid.
 • Att rasera förtroende går blixtsnabbt

Så kommer du igång med social selling

Läs vidare för att komma igång med Social Selling med LinkedIn som säljverktyg

 • Social Selling är ett sätt att sälja som använder social media och särskilt LinkedIn.

Värdet med social selling

 • 78% av sociala säljare säljer mer än sina kollegor som inte använder sociala media.

Läs relaterade artiklar

 1. Bli mästerlig på att söka
 2. Bli känd och omtyckt
 3. Fyra aktiviteter som förbättrar ditt social selling index
 4. Råder det förvirring om värdet av social selling?
 5. Bygga relationer och förtroende i nätverket