Vad är content marketing?

Det är ett bra sätt att sälja dina produkter utan att prata eller skriva direkt om dem. Content marketing kan ha fokus på det problem eller behov som behöver lösas. Din ambition borde vara att din produkt kommer ifråga för att lösa problemet.

Det är innehållet i din marknadsföring och ditt engagemang som är beviset på att du berört någon med din säljkraft.

Är content marketing? Testa ordleken!

Eller är det engagemanget, i det som skrivs, som har en marknadsföringseffekt? Ja, och med engagerade läsare och följare går det att influera köp och rekommendationer.

Är ordet Content så uttrycksfullt? Nej, det tycker inte jag. Som jag ser det handlar det om att skriva på ett sätt så kunder och andra blir så pass intresserade att de vill läsa mer och dessutom dela med sig. Om läsningen leder till läsaren blir inspirerad, rörd eller berörd på olika sätt så ökar sannolikheten att ”contentet” säljer på ett osäljigt sätt. Vi hjälper dig med det!

Är content marketing effektivt?

75% av beslutsfattarna läser content. Med rätt verktyg så blir ditt content läst av din målgrupp. Rätt content ökar beslutsfattarnas professionalism och kompetens inom området inom sitt yrkesområde. Är det bra content är det bra marknadsföring. I kursen kommer vi gå igenom det stegvis samt bena upp de olika begreppen så vi kan hjälpa dig att nå ut på bästa sätt.

Efter Content marketing kursen kommer du kunna:

  • Veta hur man skriver för att fånga läsarens uppmärksamhet
  • Skriva det mest relevanta direkt till din egen målgrupp
  • Kunna publicera och marknadsföra ditt innehåll effektivt

Läs mer om kundanpassning av kurser för företagsinternt bruk

För att företaget och dess medarbetare ska bli kända är det en bra ide att alla bidrar till att starka företagets varumärke. Företag vars medarbetare skriver om det de gör på jobbet och hos sina kunder bidrar på sätt och vis till content marketing.

Ta första steget och lär dig mer genom att anmäla dig och dina medarbetare till kursen i content marketing på Linkedin.

 

PS Läs artikel i internetworld om hur du marknadsför företaget i på linkedin

kontakta_oss_knapp