Hmm nu har jag jobbat intensivt med förändring inom digital säljutveckling i ett år.

Vad jag kommit fram till är att i stort sett ingen i 40-50 års åldern har fattat att LinkedIn är en säljkanal. Än mindre att LinkedIn är den bästa säljkanalen för B2B.

Man brukar få höra ett det enda som är konstant är förändring.

Tala med nästan vem som helst om förändring och det leder till stress och oro.

Så nu kommer jag skriva om förändring en stund (och ett bättre alternativ).

Vi trivs bra i våra rutiner och det vi är vana vid. Vi kan utmana oss själva och växa. Men i en takt som känns bra. Det vi upplever är bra är egentligen bekvämt så länge vi har kontroll över situationen.

Att blomma ut, när vi är utanför vår komfortzon, är mycket svårare. Det förutsätter helt andra förmågor. Bland annat nyfikenhet, öppenhet för det okända och MOD.

Idag när ”Förändring” anses vara normala, har ordet nästan fått samma betydelse som ”Transformation”. ”Förändring” definieras som ”att ersätta eller ersätta något,” medan ”Transformation” definieras som ”en fullständig förändring, ofta till något med ett förbättrat utseende eller användbarhet.”

Begreppen överlappar varandra, men vad är den verkliga skillnaden och varför är det viktigt att särskilja bregeppen?

Företag och organisationer som förändras kan överleva, men företag som förvandlas genom verklig transformation frodas och utvecklas hållbart.

Förändring ger småskaliga förbättringar, medan transformation ger stora förbättringar som fungerar som en ”katapult” in i framtiden för en organisation.

När vi talar om ”Change Management” menar vi att genomföra initiativ, som berör delar eller hela organisationen. Fokus ligger på att utföra en väldefinierad förändring i hur saker och ting fungerar till det bättre.

Verklig transformation involverar flera dimensioner och är inte begränsad till organisation, process, teknik och affärsmodell och ger helt nya möjligheter.

Läs om ett kundcase där ett företag transformerat sin försäljning.

Du anar nog att det handlar om att se på sälj på ett nytt sätt.

Att insikten är obehaglig (som jag skriver i rubriken) beror i mitt fall på att jag förväntat mig att fler är öppna och villiga att förändra sig och sitt sätt att jobba när man får syn på nya effektivare metoder – men så var det alltså inte.

LedtrådTransformation innebär att uppfinna sitt sätt att sälja – på nytt. Och det är kul.

Olle Leckne och LIexpert hjälper företag att växa med fler och rätt kunder och medarbetare. Läs mer i artiklar på LinkedIn eller på LIexpert.se och Selling-socially.com

#transformation, #changemanagement, #thesocialsellingera, #socialselling