En kund berättar idag… om de 10 veckor som lett till fantastisk tillväxt genom att sälja och fakturera varje dag.

Bakgrund: Den här kunden har hittat mig. Jag hittade inte dem.

Jag vill börja med erkänna min kund för den enastående öppenheten, nyfikenheten och modet att prova nya sätt att sälja. Grattis.

Innan de 10 veckorna:

  • I första steget lägger kundföretaget 170 timmar på sälj och får 10 kunder.
  • I andra steget lägger de in 100 kunder i databasen, skickar mail och får 3-4 kunder

Under 10 veckor jobbar vi tillsammans med utbildning i LinkedIn 1 tim/vecka:

  • en person experimenterar och tar kontakt med kunder via personliga meddelanden på LinkedIn
  • förbättrade metoder för sökning, personlig kontakt och erbjudande leder till att tre kunder tackar ja per dag. På 15 minuter!
  • metoden förfinas, kunderna registreras i säljstödet, så andra kan ta över och fakturering sker. Bokning av kundmöte sker halvautomatiskt.

Tiden för kundanskaffning minskade från 17 timmar till under 1 timme.

Kunden uttrycker sin tacksamhet och menar att denna förvandling har skett tack vare ett team av fem personer (säljentreprenör, säljspecialist, linkedinexpert, account manager och crm specialist) och LinkedIn som säljkanal.

Några reflektioner och erfarenheter från de 10 veckorna:

  • Vi utbildade inte hela företaget utan endast en person som vi numera kallar säljspecialist
  • Det tar ca 70-100 timmar att lära sig använda LinkedIn effektivt*

*) för att skapa ett ständigt flöde av kunder enligt det uppsökande sättet.

Vid en normal utbildning i LinkedIn med hemuppgifter låter det så här:

…har inte hunnit använda LinkedIn i säljet

…fattar inte programvaran

…för komplext

Normalt är det alltså mer effektivt att säljspecialisten hittar leads till 9 säljare. Såvida de inte alla har svart bälte i LinkedIn som säljverktyg. Vilket inte kommer hända på fem år menar säljentreprenören.

Några slutsatser

  • De som jagar kunder på det gamla sättet orkar inte gå in i LinkedIn 1-2 tim/dag. Det blir för stort insteg.
  • De som har fokus på processerna och är öppna för att jobba med sälj på nytt sätt (och som dessutom har en organisation som är besatt av kundservice) vinner!

Kunden med säljentreprenören väljer att vara anonym.

Vecka 11 fortsätter utvecklingen och vi rapporterar om den fortsätta tillväxten om så önskas.

 

Olle Leckne och LIexpert hjälper företag att växa med fler och rätt kunder och medarbetare. Läs mer i artiklar på LinkedIn eller på Selling-socially.com

#transformation, #changemanagement, #linkedinsalesnavigator