Förstå digitaliseringen

Varför

Digitalisering kan skapa värde och göra nytta i olika verksamheter. 

Det kan handla om att ta fram strategier för en ny produkt eller tjänst, implementera en ny tillverkningsprocess eller öka medarbetarnas kunskaper om digitalisering och skapa ett attraktivt arbete.

Händelseutvecklingen i tre faser

Digitisering

Vi lagrar data digitalt i början på 80- talet. Vi når data främst i stordatorer. Bankomater blir vanliga.

Digitalisering

Med internet kommer hemsidor, e-handel, internetbanker och så småningom bank-id.

Digital transformation

Stora förändringar med amazon, facebook, uber och smartphones. 

Hela verksamheter digitaliseras.  

Vanliga verksamheter kan designa digitala affärssystem

Analysera

En vanlig verksamhet kan förbättra försäljningen genom att fler affärer sker digitalt. På så vis behövs färre säljare, resor och tryckt material. 

Affärssystem effektiverar det dagliga arbetet. 

Man kan jobba på distans och nå applikationer och data på molnet. 

Bygga

Företag kan förbättra sin konkurrenskraft genom att öka kunderservicen. 

Genom att förbättra kundens upplevelse i alla digitala kontakter. 

Vilket innebär att man får bygga om sin hemsida och integrera den med andra system och verktyg.

Förverkliga

Stora förbättringar är möjliga när man ser sin verksamhet helt digitaliserad. 

Kundorienterad tjänsteutveckling. 

Genom att spåra, mäta, optimera och förverkliga idéer kan verksamheten utvecklas och behålla sin konkurrenskraft.  

Förstå digitaliserings fördelar

Digital first, dvs att använda digitala medier först, är en filosofi som ger betydande fördelar vid marknadsföring, försäljning, rekrytering samt vid digital leverans. 

Digital first strategin påverkar hela kommunikationen. 

Vid skapandet av innehåll (artiklar på hemsidor, inlägg i sociala media, video osv) sker designen och kommunikationen med utgångspunkten att från början publiceras digitalt. 

Digital first kommunikationen sker via sk digitala kanaler (dvs. webb, mobil, etc.) ofta interaktivt och kan uppdateras i realtid i sociala medier. 

Till skillnad från den traditionella kanalen (tidningar, broschyrer, produktblad med tryckta budskap och annonser samt profilreklam).  

En viktig skillnad är att den sidorienterade utskriftskanalen (print) är enkelriktad medan digital first möjliggör dubbelriktad, interaktiv kommunikation med intressenterna. 

En digital first strategi utesluter inte utskrift som leveranskanal. De båda kanaler kan kombineras. 

LinkedIn kurs

Låt oss diskutera vad ni behöver för att nå era mål

Många företag upplever att digitaliseringen är krånglig och oöverskådlig.

Att ta ett helhetsgrepp kan kännas som ett stort, dyrt och därför riskabelt beslut.

Vi erbjuder därför en genomgång som gör digitaliseringen begriplig. Syftet till att visa hur man kan förenkla, effektivisera och implementera med nya arbetssätt med digitaliseringen. 


*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close