Grafisk profil sökning

Som mest aktiv på LinkedIn har jag byggt varumärket där.

Nu när utbildningsverksamheten LIexpert.se har vidareutvecklats söker jag hjälp med den grafiska profilen.

Jag har som du kanske märkt flera sub-brands, biverksamheter och webbplatser. Efter ett tag har det blivit otydligt vad som är vad och hur det hänger ihop.

Nu söker jag alltså en sammanhållande grafisk profil och en mall för att ta nästa steg.

Som så ofta börjar det med en sökning:

Grafisk profil sökning

 

Brukar kolla de fem första sökresultaten.

Hittade bra svar direkt ang grafisk profil

Denna gång blev jag glad när jag hittade svar på

Grafisk profil sökningen:

  • Tenifik.se som svarar på min fråga och jag känner jag kan jobba vidare med direkt.
  • Tittade även på Capdesign och deBroome Brand portal.
  • nkel.se valde jag bort för den var inte för självhjälp.

Det allra bästa var att jag upptäckte och drogs in Ellen Häggbergs universum:

  • En riktigt skicklig journalist, föreläsare, medievetare, tekniknörd och digital designer
  • Hittade kundklubb – ett upplägg med Patreon

Och en förebild för digital design

 Teknifik Digital design Grafisk profile - vad det är och varför du behöver en

 

Om kundhistorier

Vi samlar på historier om kundbemötande.

När vi surfar stöter vi på sätt att hantera kundtjänst, försäljning, marknadsföring och rekrytering.

Det är en samling digitala upplevelser som vi delar med oss av.

Vår förhoppning är att väcka intresse och insikt