Fokus på hur köparna kvalificerar säljarna

Det vanligaste perspektivet är att säljarna kvalificerar leads i säljprocessen.

Egentligen är det en ömsesidig kvalificering som pågår

Kundresan är en viktig process för både köparen och den säljande organisationen. Under denna process skapas förtroende mellan köparen och säljaren, vilket kan vara avgörande för en framgångsrik affär. I denna artikel kommer vi att titta på hur köparen kvalificerar den säljande organisationen utifrån det förtroende som skapas under kundresan.

Förståelse av köparen kommer av att  titta på vad som sker under kundresan.

För att förstå hur köparen kvalificerar den säljande organisationen, måste vi först titta på vad som sker under kundresan. Kundresan kan delas upp i flera olika faser, som exempelvis medvetenhet, övervägande, beslut och ”efterköp” dvs nyttjandet. Under varje fas möter köparen olika utmaningar och behov, och den säljande organisationen har en viktig roll i att möta dessa behov.

 

Kundresa kvalificering
Bildtext: Schematisk kundresa med kontaktpunkter mellan köpare och säljare  

Första intrycket

Första intrycket är viktigt för att skapa förtroende mellan köparen och den säljande organisationen. Köparen kommer att bedöma den säljande organisationen utifrån hur de interagerar under de första kontaktytorna. En professionell och personlig ton kan skapa ett gott första intryck och visa att den säljande organisationen tar kundens behov på allvar.

Kommunikation och information

Under övervägandefasen kommer köparen att titta på den information som tillhandahålls av den säljande organisationen. Det är viktigt att denna information är relevant och tydlig, och att den ger svar på de frågor som köparen har. En säljande organisation som kan förse köparen med tillförlitlig och värdefull information, kommer att öka sitt förtroende hos köparen.

Kundservice

Kundservice är också en viktig del av kundresan, och köparen kommer att bedöma den säljande organisationen utifrån hur de hanterar kundens frågor och problem. Snabb och effektiv hantering av kundfrågor kan bidra till att öka förtroendet hos köparen.

Sociala bevis

Sociala bevis, som exempelvis kundrecensioner och referenser, kan också spela en stor roll i att skapa förtroende mellan köparen och den säljande organisationen. Köparen kommer att titta på vad andra kunder har sagt om den säljande organisationen och hur de har upplevt deras produkter eller tjänster.

linkedin event med webinar

Sammanfattningsvis är det viktigt att den säljande organisationen är medveten om att förtroende skapas under hela kundresan.

Genom att visa professionalism, tillhandahålla relevant information, erbjuda god kundservice och använda sociala bevis kan den säljande organisationen öka sitt förtroende hos köparen.

Slutsats: välgrundade beslut sker när medvetenhet finns om både sälj- och köpperspektivet

Genom att kvalificera den säljande organisationen utifrån förtroendet som skapas under kundresan, kan köparen fatta välgrundade beslut om vilken säljande organisation som är bäst lämpad för att möta deras behov och önskemål.