Hur många medlemmar har LinkedIn i Sverige?

Vi har precis uppnått fyra miljoner medlemmar i Sverige. Uppskattningsvis är det 78 procent av alla som är sysselsatta, enligt SCB. Det innebär att vi ligger i topp i Europa när vi ser till antal medlemmar per arbetstagare.

Läs vidare om vad Lisa Gunnarsson, Chef för Linkedin Nordics,  berättar om den senaste medlemsutvecklingen och tendenser i samhället.

 

Hur många medlemmar har LinkedIn i Sverige?