Ta hand om intresset från event

Antalet digitala event har som du säkert upplevt skjutit i höjden.

Det  är fantastiskt att det finns så mycket värdefull information och insikter tillgängliga.

Oftast är gratis. Eller nästan gratis. Man får ge sina kontaktuppgifter i utbyte.

Vanligt är att man sedan får en serie automatiserade e-mail.

Fördelar med Linkedin event

Linkedin events

Man kan fortsätta kommunikationen i Linkedin eventet även efter eventet är slutfört:

  • Följa upp vad som upplevdes var mest värdefullt av deltagarna
  • Diskutera tänkbara nästa steg
  • Connecta med varandra i Linkedin nätverket

Detta är möjligt för att:

  • Man kan skicka personliga meddelanden till andra deltagare utan att behöva vara förstahandskontakter.

Personligen tycker jag även det är värdefullt att det går att

  • anordna slutna eller privata event med specifika inbjudningar
  • det är bra att deltagare kan bjuda in andra de tycker ska vara med vid öppna event

Vi har ofta slutna sällskap där vi har en workshop för kunder.

Vill du organisera ett Linkedin event?

Vill du ha hjälp att organisera ett linkedin event

Det kan du göra själv.

TIPS: Leta efter denna symbol

Vill du ha hjälp att organisera ett linkedin event?