Att sälja produkter eller tjänster kan göras på många sätt, men en av de mest avgörande faktorerna för framgång är huruvida man använder sig av marknadsföring eller inte. 

Här är en jämförelse mellan att sälja med och utan marknadsföring, samt vilken avkastning man kan räkna med i varje scenario.

Utan Marknadsföring:

  • Begränsad Räckvidd: Utan marknadsföring blir din potentiella kundbas begränsad till ditt omedelbara nätverk eller lokal omgivning.
  • Tidskrävande: Eftersom du inte når ut brett, behöver du lägga mer tid på personlig försäljning och nätverkande.
  • Låg till Ingen Tillväxt: Utan att investera i marknadsföring kan det vara svårt att skala upp verksamheten eller dra nytta av nya marknader.
  • Avkastning: Vanligtvis kan avkastningen vara låg, eftersom du missar att nå ut till en bredare målgrupp.

Med Marknadsföring:

  • Större Räckvidd: Marknadsföring, speciellt digital, kan öka din räckvidd exponentiellt.
  • Målinriktad: Med modern marknadsföring kan du rikta dig mot specifika demografier, vilket ökar chansen för försäljning.
  • Skalbarhet: Det är lättare att skala upp en verksamhet när marknadsföring hjälper dig att nå nya kunder och marknader.
  • Avkastning: Investering i god marknadsföring kan ge hög avkastning och multiplicera dina intäkter.

Jämförelse av avkastningen

Jämförelse sälja med och utan marknadsföring
Vilken väg är du på?

Utan Marknadsföring: Avkastningen kan vara begränsad och ofta under 1x, beroende på produkt och marknad.

Med Marknadsföring: Med rätt strategi och investering kan avkastningen vara 2x, 3x eller mer.

Vilken väg väljer du?

Även om det är möjligt att sälja utan marknadsföring, minimerar du ditt företags potential och låser in dig i en långsammare tillväxtbana. 

Med en välplanerad marknadsföringsstrategi kan du inte bara förbättra försäljningen utan också se en mycket högre avkastning på investeringen.