Kunder gillar personer som inte är säljiga😉.

Okej, låt oss titta förtroenden i nätverket och sociala media.

Kunden värdesätter säljare som förstår sina kunders utmaningar. Aktiva säljare beskriver de problem som kunden har utan att vara säljiga. Kunden kan känna igen sig och då är sannolikheten större att de öppnar sig och ställer frågor.

I samspel med marknadsföringen kan kunden involveras i lösningen och få värdefulla råd och tips som för framåt på köpresan digitalt.

Vilket ger fler besökare på din profil och er företagssida.

Självklart!?

Nej, de flesta säljer genom att presentera och argumentera. Vilket INTE leder till att kunden öppnar sig dvs förtroendet uteblir och köpresan stannar upp och tar i många fall tvärstopp

Läs mer om hur du kan bli en #trustedadvisor här

Kunder gillar köpare som inte är säljiga - trust advisor
Bild: Kunder gillar köpare som inte är säljiga – detta utmärker trust advisors

Att ta kontakt, bygga relationer, framkalla möten är smidigt när den potentiella kunden är motiverad.

Säljarens roll är att hjälpa kunden köpa den lösnings som passar dem (när de vill ha en lösning),

När större del av #säljtiden ägnas åt kunder som söker lösningar och vill köpa minskar #kundanskaffningskostnad en och ditt företag växer lönsamt.

Det är underskattat med relationer och förtroenden i Linkedin nätverket, påstår jag.

Hur kommer det sig? Jo, jag möter fortfarande många aktiva säljare som presenterar och argumenterar utan att fråga mig vad som är viktigt.

Än mindre frågas det om jag eftersöker eller behöver det de säljer. Det tas för givet.

Flera gånger om dagen möter jag detta beteende vilket oftast gör att jag tappar intresset och förtroendet (det sker i personliga meddelanden här på Linkedin och e-mail).

FRÅGA Möter du säljiga säljare, i så fall, hur förhåller du dig till det?

Begreppet #trustedadvisor är en viktig faktor, som vi fördjupar oss i här som grundar sig på bland annat boken med samma namn av David H. Maister mfl.