Trusted advisor är den betrodda rådgivaren

TEMA: Hur man bygger relationer och förtroenden i nätverket

Begreppet betrodd rådgivare eller trusted advisor är en viktig faktor som vi tittar närmare på

Ett globalt professionellt tjänsteföretag undersökte hundratals av sina nyckelkunder för att få reda på vad de tyckte om tjänsten de köpt och hur de upplevde sin relation till sina viktigaste kontakter i företaget.

I arbetet med företaget för att utveckla färdigheter i affärsutvecklingsprocesserna hade många av chefer berättat att de var oroliga över hur de skulle lyckas hålla en bra kontakt med sina kunder kring  projekt och uppdrag som inte gått som det var tänkt.

Det blir känsligt när samtalen blir smärtsamma vilket kan leda till att de blir svåra att hantera för en vanlig säljare. Då finns det risk att förlora kunden.

Faktum är att ett tema som kom fram i  kundundersökningen var att många av deras kunder faktiskt kände sig uppskattade och omhändertagna och de kunde klara utmaningarna tillsammans. De sa att de skulle föredra mycket mer kontakt med sina rådgivare även utanför de fakturerade projekten.

Företaget hittade många olika idéer som föreslagits av klienterna från undersökningen som de kunde omsätta i praktiken. Det var goda skäl till varför rådgivarna får avsätta mer tid för att bibehålla och utveckla kontakten med sina kunder!

Läs vidare hur du blir en #trustedadvisor här 

Du måste vara beredd att investera tid i att träffa, ringa, mejla, konversera på Linkedin och i allmänhet hålla kontakten med människor, till och med och faktiskt speciellt när du inte har något fakturerat arbete på gång med dem.