Kundresan Digitalt.

Denna artikel besvarar frågorna

 1. Vad är en kundresa?
 2. Vilka förändringar påverkar försäljning och marknadsföring?
 3. Vilket kundperspektiv är lönsammast?
 4. Hur kan man dra nytta av att jobba med kundresan?

Ett paradigmskifte är en stor förändring

Vi lever i en digital tidsålder där konsumenterna har mer makt och kunskap än någonsin tidigare. Idag kan konsumenterna enkelt jämföra priser, produkter och läsa recensioner online. Detta har lett till ett paradigmskifte inom försäljning och marknadsföring, där företag måste fokusera på att skapa en bra kundupplevelse genom hela kundresan.

kundresa
Bildtext: Man kan likna kundresan med en ringlande väg

Att gå från produktorientering till kundvärdesorientering

Traditionellt har företag varit produktorienterade, vilket innebär att de har fokuserat på att producera och sälja sina produkter. Men med den ökade konkurrensen och företagens och  konsumenternas högre krav på kundupplevelse, har företag börjat fokusera på kundvärdeorientering istället. Detta innebär att företagen fokuserar på att skapa värde för kunden genom hela kundresan, från att bygga varumärkesmedvetenhet till utmärkt kundsupport.

Ett annat paradigmskifte är att gå från en traditionell trattmodell till en kundrelationsmodell. Trattmodellen innebär att företagen riktar sin marknadsföring till en bred publik, och sedan filtrerar bort kunderna som inte är intresserade eller inte passar in i deras målgrupp. Denna modell har visat sig vara ineffektiv eftersom den inte tar hänsyn till kundens individuella behov eller preferenser. Kundrelationsmodellen fokuserar på att bygga relationer med kunden genom hela kundresan, vilket ökar kundens lojalitet och minskar förlusten av kunder.

funnel to flywheel
Bildtext: från tratt till cirkulärt tänk med kunden i centrum hela tiden (vs produkten)

Fördelarna med att fokusera på helheten genom hela kundresan är många

Genom att ge kunden en bra upplevelse ökar företagets chanser att skapa lojala kunder som kommer att köpa från dem igen och rekommendera företaget till andra. Dessutom ökar det livscykelvärdet för varje kund. Detta betyder att kunden kommer att köpa fler produkter från företaget över tid, vilket ökar företagets intäkter.

kundresa

Studier visar också att kundupplevelsen är starkt kopplad till kundtillfredsställelsen, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.

Jämfört med enstaka insatser, som till exempel att bara fokusera på en bra produkt eller en säljprocess, visar forskning att en bra kundupplevelse skapas genom alla interaktioner med kunden i sälj, marknadsföring och support. Det betyder att företag måste vara konsekventa i sin kommunikation, leverera hög kvalitet på sina produkter och tjänster och ha bra kundsupport.

Det är också viktigt att ta hänsyn till kundens feedback och önskemål, och kontinuerligt förbättra kundupplevelsen genom hela kundresan.

kundresa digitalt
Bildtext: Den här bilden symboliserar goda relationer i alla steg på den digitala kundresan, oavsett vilken väg kunden tar.

Dra nytta av fördelarna att jobba med kundresan:

 1. Ett första steg är att bry sig om kundens individuella behov
 2. Agera för kundens bästa oavsett var de är i den så kallade säljprocessen
 3. Fokusera på köpprocessen dvs de behov/triggers personer har när de är involverade i beslutsfattande.

customer life cycle marketing

Fördjupning av av kundresan digitalt

Kundresan digitalt är den process som en potentiell kund går igenom från det första mötet med ditt företag till att bli en lojal kund. Detta inkluderar alla interaktioner med ditt företag, från att söka efter information på din hemsida till att köpa en produkt eller tjänst och till och med till att ge feedback efter köpet.

Här är en mer detaljerad beskrivning av varje steg i kundresan digitalt:

 1. Varumärkesmedvetenhet: Detta är det första steget i kundresan digitalt där potentiella kunder blir medvetna om ditt varumärke. Detta kan ske genom olika kanaler som sociala medier, sökmotorer, annonsering, influencer-marknadsföring, PR och rekommendationer från befintliga kunder. Det är viktigt att du har en stark närvaro på dessa kanaler för att öka din varumärkesmedvetenhet.
 2. Informationssökning: Efter att ha blivit medvetna om ditt varumärke, kommer potentiella kunder att söka efter mer information om dina produkter eller tjänster. De kommer att besöka din hemsida, läsa recensioner och söka efter feedback från tidigare kunder. Det är viktigt att din hemsida är informativ och lätt att navigera för att öka chanserna att besökarna blir kunder.
 3. Bedömning av alternativ: Efter att ha samlat in information om dina produkter eller tjänster kommer potentiella kunder att jämföra ditt erbjudande med andra alternativ på marknaden. Detta inkluderar att jämföra priser, funktioner, kvalitet och andra faktorer. Du måste se till att din produkt eller tjänst är konkurrenskraftig och ger kunderna ett mervärde jämfört med andra alternativ.
 4. Köpbeslut: När potentiella kunder har bedömt alternativen och bestämt sig för att köpa, kommer de att fatta beslutet att köpa från dig eller från en konkurrent. Det är viktigt att du erbjuder en smidig köpprocess och tydlig information om leverans och betalningsalternativ.
 5. Upplevelse av nyttan efter köp: Efter att ha köpt en produkt eller tjänst kommer kunderna att ha en upplevelse av att använda den. Det är viktigt att du fortsätter att ha en bra kundservice och support för att hantera eventuella frågor eller problem som kan uppstå. Att ha en bra efterköpserfarenhet ökar chansen att kunderna blir lojala och köper från dig igen.
 6. Återköp: Om kunderna har en bra efterköpserfarenhet och nöjd med produkten eller tjänsten, är det mer sannolikt att de kommer att köpa från dig igen. Återköp är ett viktigt mål för varje företag eftersom det ökar chansen att kunderna blir lojala och sprider positiva rekommendationer om ditt företag.
 7. Lojalitet: Om kunderna är nöjda med din produkt eller tjänst och och service de får kommer de stanna längre som kunder. Nöjda kunder bidra gärna genom att lämna rekommendationer.

  1 Response to "Kundresan digitalt"

Comments are closed.