Förbättra relation och förtroende i alla steg, det lönar sig!

Om betydelsen av bygga relationer och förtroenden i alla steg
Bildtext. Det sälj- och marknad gör behöver hänga ihop. Det är som att lämna över stafettpinnen. Tappar man pinnen är man ute ur leken.

Att bygga relationer och förtroenden är avgörande för att skapa en lyckad kundresa. Det är viktigt att företag fokuserar på att skapa en positiv upplevelse för kunden från det första mötet till kundsupporten i leveransfasen. Det är också avgörande att företaget visar att det bryr sig om sina kunder och är redo att hjälpa till vid eventuella problem eller frågor.

En av de första stegen i att bygga förtroende är att lyssna på kunden och förstå deras behov och önskemål. Detta kan göras genom att erbjuda personlig service och ta tid att kommunicera med kunden på ett meningsfullt sätt. Det är också viktigt att vara ärlig och transparent i all kommunikation med kunderna för att bygga upp en stark relation och förtroende.

Bli medveten om hur ni skapar förtroende på varje steg av kundresan

Förtroendet genomsyrar allt som görs på alla nivåer:

  1. Individuell nivå – självtillit. Vara trygg, närvarande och pålitlig som representant för verksamheten och sig själv.
  2. Team nivå – hur förtroendet är mellan teammedlemmarna när de samarbetar
  3. Organisationsnivå – hur förtroendet är mellan sälj- och marknadsföringsavdelningarna
  4. Marknadsnivå – hur förtroendet utvecklas under kundresan. Om det i slutändan blir ett positivt omdöme eller inte.
  5. Samhällsnivå – Hur det professionella ryktet stämmer överens med värderingarna, intentionerna och varumärket. Och i vilken grad verksamheten bidrar till samhället och en bättre värld.

Vi rekommenderar därför att ni granskar i vilken grad ni skapar (raserar) förtroendet i varje steg.

Till en början kan ni göra det ganska enkelt. När ni börjar studera era digitala kontaktpunkter* kommer ni upptäcka “bad-will” och förvirrande länkningar. Detta kan ni åtgärda direkt.    

 förtroendet på kundresa
Bildtext: Schematisk bild över hur förtroendet varierar på kundresan

Smiley’sarna symboliserar förtroendet på tre nivåer

  • Gult Bra – stödjer köpresan, förtroende finns 
  • Blått Neutralt – inget hinder och 
  • Rött Dåligt – köpresan avstannar eller stoppar helt pga otillräckligt förtroende  

Som du förstår är förtroendet en avgörande påverkansfaktor.

Vill ni ta hjälp att gå igenom förtroendeskapandet utifrån kundperspektivet?

Att erbjuda högkvalitativa produkter eller tjänster. Det är viktigt att företaget visar att de är stolta över sina produkter och är redo att ta ansvar för eventuella problem eller frågor som kan uppstå. Genom att erbjuda produkter av hög kvalitet och en hög servicenivå visar företaget att det bryr sig om sina kunder och att deras tillfredsställelse är viktig.

För att förbättra marknadsföringen och säljprocessen är det också viktigt att ha en tydlig och konsekvent varumärkesidentitet. Företaget bör ha en tydlig och konsistent kommunikationsstrategi som visar kunderna vad företaget står för och vad de kan förvänta sig av företaget. Detta inkluderar allt från företagets webbplats till sociala medier, marknadsföringskampanjer och andra kommunikationsmedel.

Ett annat viktigt sätt att bygga relationer och förtroenden med kunder är att erbjuda en enkel och smidig köpprocess. Detta inkluderar att ha en enkel och tydlig webbplats, en smidig checkout-process och en pålitlig leverans av produkter eller tjänster. Genom att erbjuda enkelhet och smidighet visar företaget att de bryr sig om kundens tid och vill göra köpprocessen så enkel som möjligt.

Slutligen är det viktigt att erbjuda en god eftersäljsupport. Detta inkluderar att ha en enkel och snabb supportprocess och att vara tillgänglig för att hjälpa kunderna med eventuella problem eller frågor som kan uppstå efter köpet. Genom att erbjuda en god support visar företaget att de bryr sig om sina kunder även efter att köpet har gjorts.

Sammanfattningsvis är det viktigt att bygga relationer och förtroenden i alla steg på kundresan.

Genom att erbjuda personlig service, högkvalitativa produkter och tjänster och personlig anpassad kommunikation skapas förtroenden som leder till köp och en långsiktiga kundrelationer.

Läs vidare om samspelet mellan marknadsföring och försäljning: