Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med Linkedin för B2B och B2C?

Det är en bra frågeställning som Linda Björk tog upp I LI Sverige gruppen.

Man kan använda LinkedIn på två olika sätt beroende på om målgruppen är konsumenter (C) eller företag (B). 

Det jag älskar är att se det som H2H dvs Human to Human. h2h

Linkedin är bäst när det gäller att utveckla relationer och oavsett om det är företag eller individer:
B2B -> kontaktförfrågningar, relationsbyggande och besöksbokning.
B2C -> updates som driver trafik till company page.
Väljer man sponsrade updates och annonser ökar exponeringen och kännedomen

Fördelen är att använder man InMail så ökar sannolikheten att nå fram 30 gånger vs kalla samtal (enligt Linkedin).

[gravityform id=1 name=Kontakt]


Comments are closed.