Linkedin profil Skaparläge på

Ange Skaparläge: På i din Linkedin profil under ditt verktygsfält

Med skaparläget på kan du utöka din målgrupp och bli upptäckt genom att lyfta fram innehåll i din profil.

Lägg till fem ämnen som du ofta publicerar

Se exempel på skaparläget på i min profil med mina utvalda ämnen

De utvalda ämnena blir synliga och sökbara högt upp i Linkedin profilen

Linkedin profil skaparläget på exempel

Hur välja ämnen för skaparprofilen?

Ett tips är att kolla vad du skrivit om för ämnen hittills.

Annars är det bra att reflektera över dina mål, din målgrupp och vilka ämen som engagerar dem.

Linkedin skaparprofil på målgrupp
Deltagare vid Linkedin for business workshop diskuterar ett ämne

Vill du läsa fler inlägg om LinkedIn profilen?

TIPS: Skapa en bra profil på Linkedin 

PS: Klicka på kategorin ”All star profil” i bloggen