Tvärdisciplinärt på arbetsplatser i vården. Nätverkande och nya synsätt kan skapa paradigmskiften inom vården. 

LinkedIn gruppen LI Sverige har växt till över 2 800 medlemmar och inom den gruppen har olika initiativ växt fram. I denna artikel intervjuas Olle Leckne, nätverkare och samhällsentreprenör av Ulf Löwenhav som har fungerat som facilitator i subgruppen Konstiga kombinationer som hade möte 31 oktober.

UL: Du driver framgångsrika vård- och omsorgsverksamheter och har empowerment som kärna. Kan du berätta hur det fungerar?

empowerment-effekter_li

OL: Vård och omsorg är under stor omvälvning. Vi på Empowerment Invest har valt att göra skillnad inom offentlig skattefinansierad verksamhet och det vi är specialiserade på är att med ett ”nerifrån perspektiv” skapa förutsättningar för enastående medarbetarengagemang .

UL: Du berättade om att du ser olika begränsningar inom expansionsmöjligheter – finns det lösningar inom tvärdisciplinärt tänkande?

OL: Det finns en stor potential att förbättra och debatten som knappast någon undgått visar ett stort engagemang för vårdkvalitet och avsky för privata vinster. Vård och omsorgsbehovet ökar dessutom med 50%. Det är uppenbart att antalet vårdplatser måste öka dramatiskt. Tyvärr går inte utvecklingen tillräckligt snabbt. Här ser vi att empowerment är en del av lösningen. Läs vidare om spektakulära positiva resultat av empowerment.

När det gäller din fråga om tvärdisciplinärt tänkande är den intressant. Inom de flesta områden fungerar verksamheter som de gjort historiskt och det finns ett inbyggt motstånd mot utveckling. Oftast syns inte detta inom sammanhanget. Exempelvis berättade Monika, som var med på Konstiga kombinationer mötet, att det finns 16 000 personer involverade inom skolan i Stockholm stad. Och hon är den enda utan lärarutbildning. Det ser hon som en fördel. Hur kommer det sig? Jo, hon kan se tvärvetenskapliga lösningar som andra inte ser.

Så även inom den traditionellt hierarkisk organiserade vården. Vår lösning är att platta till organisationen och ge medarbetarna befogenheter.

UL: Vad söker du för att komma vidare och förbättra vården?

OL: Tack för frågan. Vi söker sätt att nå ut.  Men det är som bekant inte sjävklart hur man kommunicerar i ett paradigmskifte. Jag tänker att nätverket är en väg att sprida nya sätt att tänka. Och faktum är att konstiga kombinationer gruppen just hade hade denna fråga uppe på senaste mötet. I projektet MittKvarter, Johan Nuder presenterade, använde man Minecraft för att engagera ungdomar i stadsbyggnad med utmärkta effekter. Vi vill hitta sätta så att fler får möjlighet att prova på empowerment inom vården och är öppna för förslag.

 


Comments are closed.