Erfarenheter från affärsnätverkande

Några frågor till Peter Sackemark, affärsnätverkare som jobbat professionellt med kommunikation i 25 år

OL: Du är expert på bl a affärsnätverkande, berätta mer om det.

PS: Att utifrån ett kommunikationsperspektiv nätverka handlar i mångt och mycket om att vara tydlig och påvisa kreativitet och mätbara resultat, inom sin nisch. Kunderna vill se konkreta bevis för att de föreslagna insatserna positivt påverkar deras affärsutveckling och är i linje med målen. Att skapa nya yrkesmässiga nätverkskontakter kräver idogt arbete. Att förstå förutsättningar, behov och tajming innebär, oavsett vilken disciplin du representerar, att du kan föra givande samtal som leder till nya kontaktytor.

Möjlighet till nätverkande uppstår vid varje tillfälle när du är i olika grupperingar och situationer. Ta kommandot, våga fråga, var engagerad och följ upp. Var vaken för tillfällen, gå på kurser, gå med i grupper (LinkedIn med flera) visa dig, presentera dig, våga ta plats och visa att du kan läsa av behov och lösa dem. Trovärdighet är A och O många gånger, så se till att vara professionell i alla avseenden. Håll aktivt liv i dina nätverkskontakter oavsett om de har rollen som bollplank och extra kompetenser i din yrkesutövning eller om det handlar om kundsamarbete. Relationer ska ”leva.”

OL: Vad jag förstår så har du tröttnat på att människor anpassar sig i stället för att stå för sin egen sak, stämmer det?

PS: Det krävs mod för att våga bryta invanda disciplinmönster

Med lång erfarenhet av kommunikationsbranschen som både anställd och med egen byrå så har jag lärt mig att mod lönar sig. Att våga göra det oväntade, det nya och det annorlunda. Tidigare så dominerade reklam- och annonsbyråerna och ”löste kundens behov” när gäller att synas och förbättra sina affärsmöjligheter på marknaden. Senare kom Internet och många nya ”kanaler” och discipliner i en lång radda såsom; mediebyråer, webben, PR, IR, rådgivare av allehanda slag. Alla discipliner vill vara ”rådgivare” åt kunden. Köparna av tjänster blev alltmer vilsna om ”vem” som är bäst lämpad att hjälpa just dem. Detta ledde till att yrkesrollerna blev oklara och de cementerades i enligt gamla tankemönster. Reklam stod reklambyråerna för, artiklar och pressreleaser stod PR för och så vidare -alltså inte särskilt gränsöverskridande. Idag finns det kommunikationshus med många olika discipliner men som kan upplevas ha trovärdighetsproblem med sin ”vi kan allt” – mentalitet.

Utifrån denna inledning kan jag konstatera att mycket av möjligheter för att lyckas kan gå om intet på grund av att man inte vågar söka ”nya lösningar” på befintliga behov. Modet saknas många gånger och vanans makt är stor. ”man går väl till skomakaren när skon är trasig”- beteendet är djupt rotat. Var finns de entreprenörer och företagsledare som vill och vågar bryta ny mark genom att se längre än till gängse urval och beteenden. Det är en utmaning i sig att få dessa personer att inse att det faktiskt går att finna nya lösningar. Lösningar som skapas före, under eller efter en kontakt. Det är faktiskt möjligt att se och tänka annorlunda och nå andra resultat om man går utanför invanda normer. Med ”nya” och på annat sätt sammansatta grupper med olika kompetenser föds helt nya förutsättningar att lösa behov och problem.

OL: Du var med på Konstiga kombinationer den 3 oktober, vad var intressant tycker du?

PS: Ingen slaviskt följd agenda utan det fria ordet och den fria tanken skapade mötet. Det var ett öppet forum där stort och smått berördes både generellt och specifikt utifrån var och ens tankebanor och erfarenheter. Ord som jag bär med mig från denna sammankomst är; meningsfullhet, reflektion och självinsikt. Konstiga kombinationer i både tanke och ord, klart intressant tycker jag.

Vill du höra om fler arfarenheter från affärsnätverkande?

[gravityform id=1 name=Kontakt]

 


Comments are closed.