pausshapeimageIntervju med Ulf Löwenhav, som kallade till Konstiga kombinationer mötet som Jonas Bergvall  katalyserat i diskussionstråden Jag söker konstiga kombinationer

Olle: Berätta mer om hur det är att jobba med ägarfrågor: Ulf: Jag har arbetat med främst börsnoterade bolag i mer än 30 år och efter ett uppdrag för ett Sveriges största investmentbolag som hade problem med marknadsvärdet, utarbetat en metodik och ett index som jag använder för att nå optimal värdering hos noterade företag. Eftersom jag kommer från en traditionell ”business school” så är man inledningsvis mycket kvantitativ i sitt förhållningssätt men jag har gradvis kommit på ”mjukare” kvalitativa frågor. Det kan innefatta marknadens förtroende för strategi och ledning, företagskultur, image och ägarfrågor. I ökande omfattning tror jag att det är viktigt att inse att företagets intjäning enbart har en del i skapandet av marknadsvärdet. Problemet är väl att konkret påvisa att innovationskultur och CSR som i det korta perspektivet enbart skapar kostnader faktiskt bidrar till en bättre image om det kommuniceras på ett trovärdigt sätt.

UlfLOlle: Hur kommer det sig att du tog initiativ till träff ”in the real life”? Ulf: Vi har generellt ett problem att vi låser oss inom våra discipliner och jag tror inte att jag får ut något nytt i mina kontakter med människor på kapitalmarknaden utan jag scannar runt på olika håll och försöker hitta nya uppslag. Li Sverige gruppen är ett bra ställe att hitta trender och när Jonas Bergvall startade en tråd om Konstiga kombinationer kände jag mig hemma direkt och erbjöd mig att hjälpa till. Jonas tog upp något av central vikt, nämligen att vi måste gå utanför våra bekväma yrkesroller och våga hitta nya synsätt och konstellationer.

Olle: Vad hände på mötet? Ulf: Vi var en väl differentierad grupp som träffades i en fantastisk lokal i Pause-butiken på Mäster Samuelsgatan. Lokalen bäddade för att vi kanske tyckte det var extra spännande. Som moderator ville jag få någon struktur men ändå låt alla känna friheten att ventilera sina tankar och ambitioner. Det var massor av saker som kom fram och rent konkret fick jag nya bra namn för mina projekt och tips om en kurs i kommunikologi som jag skall delta i. Alla som var med bidrog till en jättebra diskussion och vi har bestämt att vi skall träffas igen. Då skall de som vill presentera projekt för att få så diversifierad feedback som bara en sådan här grupp kan ge.

Olle: Vad söker du för konstiga kombinationer? Ulf: Jag söker naturliga lösningar på affärsutvecklingsfrågor jag har och vill få uppslag till helt nya format som inte bara kopierar det som finns. Det är bara en sådan här grupp som kan skapa helt nytt.

pauseOlle: Vad behöver du hitta för att du skall kunna utveckla din verksamhet? Ulf: Jag vill hitta fler bolag för bidra till att fler bolag lyckas på börsen och även gärna hitta bolag s  om behöver anpassa sin verksamhet till aktiemarknaden inför en börsnotering. Olle: och då ser jag att du skulle kunna ha nytta av LinkedIn Smarter Search och våra nätverkare i LI Sverige. Så gör den sökningen mer specifikt i gruppen diskussionstråd SÖKNINGAR så får vi se.. lycka till. Tack för intervjun och tack för att du arrangerade mötet på en så speciell plats.

olle_leckne_side

Olle Leckne