NOW-vatten eldDen 21 oktober träffades Jonas Bergvall, Göran Beskow och Ulf Löwenhav i Stockholm.  Göran bor i Schweiz och hade svårt att vara med när LI Sverige-subgruppen Konstiga Kombinationer hade ditt första möte.

Av den anledningen träffades de tre för att ge lite feedback från det första mötet samt höra om Görans erfarenheter, insikter och projekt.

Mötet var mycket givande och det beslöts om en ömsesidig intervju-runda.

Inledningsvis intervjuar Ulf Löwenhav Göran Beskow och Jonas Bergvall. Därefter intervjuas Ulf Löwenhav av Jonas Bergvall.

now-öga NOW-vatten eldnow_illusion

 

 

 

 

Bilderna kommer från Jonas projekt NOW – A Place of Possibilities.

Göran Beskow

Göran Beskow

UL: Vad ser du som en möjlighet i Jonas initiativ med nya kombinationer av intressen, kunskaper och erfarenheter?

GB svarar i två delar:

1. I samtalen mellan människor med olika erfarenheter kompetenser och intressen frodas nya idéer, fördjupad förståe

lse för sammanhang och hur saker kan kombineras framgångsrikt på nya sätt. Jag är också övertygad om att i dessa möten ”med olika” med dem som inte är som jag fördjupas också min personliga mognad. Jag når nivån ”aha”, så kan det vara, så kan man göra, så kan man vara.

2. Praktiskt tror jag att gruppen skulle kunna genomföra väldigt spännande uppdrag för företag och organisationer. Antingen har någon i gruppen ett uppdrag och vill komplettera med andra erfarenheter eller så definierar en mindre grupp inom ”konstiga kombinationer-gruppen” ett eget projekt. En idé kanske en prototyp man vill prova. Gör en plan och sjösätter den.

Ett exempel som jag och Jonas diskuterade på vägen till tåget var varumärkes design, profilering, positionering, kalla det för vad ni vill. Ofta översätts inte strategin riktigt bland medarbetarna. Det blir då en MIs match. Strategin säger ”vi älskar er! Medarbetarna säger ”vi hatar er.”

I den här gruppen ser jag för första gången ett seriöst forum för att möjliggöra synergieffekter och möjliggöra ”leverage”.

UL: Du själv har en bakgrund som reklamman och ledarskapskonsult och nu är du expert på meditation och skriver böcker – är det bra kombinationer?

GB: Ju mer erfarenheter man har i livet desto bättre skriver man. Andra i min omgivning har ägnat hela sitt liv åt en sak. ”trettio år som finansanalytiker gav honom ett toppjobb”. Själv har jag ägnat min tid åt att utforska olika vägar och möjligheter. Kritiken har varit stark från vänner och bekanta. ”du kommer ingenstans om du håller på så där.” så sant! I skrivandet däremot passar detta alldeles utmärkt. Ta det där med meditation. För att kunna skriva om andra människor, för att förstå karaktärerna och kunna beskriva dem trovärdigt behövs det främst en kunskap om mig själv. Därefter behövs det en förmåga att kunna observera och betrakta omgivning och människor utan att värdera allting. ”usch så dåligt eller ja så bra.” en stor nytta är också intuition. Flödet av ”vetskaper”. Skrivandet utvecklar sig själv det gäller bara att inte stå i dess väg. Så svaret på din fråga är definitivt–ja.

UL: Hur kan vi övriga få hjälp genom meditation?

GB: Vi tänker för mycket och vi andas för mycket! Meditation är den centrala egenskap eller kanske rättare uttryckt tillstånd där hjärna inte längre tänker. Tystnad är meditation. Då pratar jag inte om att stänga ute ljud, dofter, sensationer. Jag pratar om att hjärnan inte hakar fast och startar en associationsprocess. Inne i huvudet är det tyst. Inte en tanke inte en reflektion. I det här tillståndet helas kroppen. Nu får man tillgång till ”sann” kreativitet. Locket av tankar och känslor som antingen förhindrar eller bryter intuitionens tankar, idéer eller känslor är borta. Nu framträder hon osminkad och sann. Ärligt. De flesta av oss tänker hela tiden. Åttio procent är skräp. Onödigt skit som vi direkt kan slänga på soptippen. Denna lediga kapacitet kan vi då utnyttja till att göra det som verkligen är väsentligt.  En enorm skillnad i våra möjligheter att nå dit vi vill. I stället för att utnyttja tjugo procent av vår kapacitet utnyttjar vi nu kanske åttio. ”Wow så lätt det gick, vilka fantastiska resultat. Så bra jag mår. Vilken glädje jag känner”. Teknikerna för att uppnå detta heter meditationstekniker. Att använda en för mig riktig meditationsteknik varje dag skapar förutsättningar för ett rikare liv. Men de måste användas, varje dag. Det är inget piller. Det är profylax. Många tekniker framhäver vikten av långsam andning. De flesta moderna människor andas för mycket vilket gör att koldioxidhalten blir för låg i lungor och blod. Syredistributionen hämmas då på cell nivå. Om vi lär oss andas mindre och mer sällan distribueras syret effektivare. Och vem vinner? Hjärnan. Vi blir lugnare mindre stressade och vi tänker bättre. Det finns också undersökningar som visar att vi fattar bättre beslut, löser svåra problem lättare och blir bättre i umgänget med andra. Ja, det finns alltså en massa positiva effekter av meditation och att använda en eller flera meditationstekniker. Lisa i butiken kan genom att använda meditationstekniker visa för sina kunder ”jag älskar er”. VDn fattar rätt beslut. Projektgruppen fungerar bättre ihop. Mötena går fortare och ger bättre resultat. Färre frånvarodagar. Mindre stress. Ökad produktivitet. Ja, det är några av effekterna som meditationstekniker och minskad andning kan åstadkomma.

Jonas Bergvall

Jonas BergvallUL: Du är skaparen av Konstiga Kombinationer – vad ligger bakom dina tankar?

JB: Samtiden tycks ha lite svårt att hantera hybrider. Renodling och specialisering anses ofta bättre än kombinationer och erfarenhet. Det är synd, tror jag, därför att vi nog vet att nya idéer och utveckling, ja kanske till och med moraliskt mognad växer ur människor som, med sociologen Richard Sennetts ord, känner ett ”behov av det okända, som känner sig ofullständiga utan ett visst mått av anarki i sina liv” och som lär sig älska det som skiljer sig åt mellan oss. Låter kanske lite högtidligt men jag är säker på att den som känner igen sig håller med. Entydighet och tydlighet uppfattas ofta som både effektivt och bra men med risken att mångtydighet, komplexitet och lekfullhet då får stryka på foten.

UL: Du använder kulturanalys för att tränga in djupare i människans beslutsvärld – kan du berätta mer?

JB: Kulturanalys är ett sätt att förstå och hantera komplexitet. Världen och människan är komplex, paradoxal och ofta faktiskt rätt skojig i sin övertygelse om till exempel rationalitet. Inte så att vi inte skulle vara förnuftiga, tvärtom, utan att det som verkar förnuftigt i ett sammanhang kan i ett annat framstå som helstolligt. För att ta ett möjligen övertydligt exempel; finns det något annat sammanhang än när vi metar fisk där det skulle verka logiskt att spotta på en daggmask tre gånger?

Så fungerar många av de sammanhang vi ingår i, de skapar sina egna regler för hur vi bör tänka, värdera och agera och de framträder tydligare när vi vandrar mellan dessa sammanhang. Kulturanalys använder jag bland annat i varumärkesutvecklingsprojekt. När företag och andra organisationer vill skapa relationer med andra i sin omvärld tycks många hellre vilja trycka ut sina egna föreställningar än att vara lyhörd inför skillnader. Det är ingen bra början på en sund relation. Istället kan kulturanalysen ge insikt i små, ibland dolda, värden som kan göra stor skillnad.

UL: Kan du berätta om de projekt som du nu förbereder?

JB: De två projekt jag arbetar med just nu bygger på dessa idéer. Det ena är ett ideellt samarbete kallat NOW där vi är folk från Sverige, Spanien och USA som hjälps åt att lyfta fram fler hållbara idéer och lösningar. Ett delmål är en tillställning i Madrid i vår. Det andra projektet är ett samarbete med designbyrån Bulldog på Malta, som jag arbetat med tidigare, där vi tillsammans kommer att erbjuda ”Sustainable Cultural Branding”. Det vill säga hjälpa företag och andra organisationer att bli bättre på att hantera en komplex värld.

Ulf Löwenhav

Ulf LöwenhavJB: Vad är det som driver dig att vilja skriva böcker om just finansbranschen?

UL: Egentligen har jag fått ett intresse för att skriva sedan jag av olika anledningar kom igång med ett intensivt bloggande för något år sedan. Sedan fick jag i rask följd flera uppdrag att skriva hyggligt komplicerade avsnitt åt företag – avsnitt om strategi och syften med emissioner och liknande. Finansbranschen befinner sig vid någon form av vägval. Det finns en stor mängd väletablerade teorier som alla vet inte fungerar. Kanske blir det ett paradigmskifte – det blir i så fall radikalt eftersom en hel generation studenter på affärsskolor har lärt sig samma sak. Genom att kombinera finansanalys med företrädesvis psykologi och kommunikation har jag kommit till en hel rad nya insikter. Jag vet inte om de insikterna är rätt men de är åtminstone lika bra som en del kvantitativa teorier som etablerats av en mängd teoretiker under många år. I stort sett tror jag mer på intuition än på medvetna rationella processer, processer som verkar vetenskapliga men som är fyllda av emotionella antaganden.

JB: Vad ser du som gemensam nämnare för oss ”gränsgångare”?

UL: Jag ser främst mod – att man har ryggraden att ifrågasätta saker när man inte förstår eller håller med. Jag ser således personer som inte refererar till andra personer som man tycker borde veta utan man utgår från sig själv. Jag beundrar människor som vågar gå sin egen väg som vågar försöka styra över sitt eget öde. Någon gång när jag var ganska ung influerades jag av att någon skrev eller sa att man inte var en riktig man om man inte försökte ta tag i sitt eget öde. Det har påverkat mig – och jag försöker leva upp till det och vara lite mindre flockdjur än andra.

JB: Har våra möten – konstiga kombinationer-gruppen påverkat dig?

UL: Ja jag tror att den redan gjort det för att när man träffar andra ”gränsryttare” känner man sig lite hemma direkt. Jag kan bli uttråkad av människor som inte är villiga att på ett öppet sätt granska förhållanden omkring oss. Så kändes det inte med de personer jag nu träffat i det här sammanhanget och jag har fått en hel massa bra ledtrådar till kontakter och nya vinklingar.

Tack för intervjuerna – nu är det din tur som läsare att reflektera och kommentera !


  1 Response to "Konstiga kombinationer – tre perspektiv"

  • Johan Nuder

   Hej,

   Kul initiativ att publicera er intervju här. Jag känner igen mycket av resonemangen – att vara ”hoppjerka” har ju alltid inte premierats. Själv tror jag att det är sånt som kommer vara en tillgång framöver. Innovation uppstår inte i homogena isolerade miljöer!
   Just nu håller jag på att försöka utveckla kombinationen Minecraft (ett av det vanligaste onlinespelen barn och ungdomar spelar) med att engagera ungdomar i samhällsbyggande – till exempel i flytt av en stad (Kiruna) eller hur morgondagens bibliotek kan attrahera läsandet hos unga.
   För er nyfikna – ta en till på Fredrik Härens föreläsningar på Youtube om hur nya idéer genereras…
   Håller med om att det här forumet kan bli en affärsidé både vad gäller innovationer i gränslandet men även att ”få saker att hända” i organisationer fullt ut – skapa riktig passion… Simma lugnt…. / Johan

Comments are closed.