Mina_kvarter_Minecraft_210Johan Nuder, nätverkare delar med sig av okonventionella lösningar. Ulf Löwenhav: – Du gav en mycket intressant presentation om hur okonventionellt tänkande kring ungdomars dataintresse kan vändas till allas fördel.

Kan du försöka sammanfatta ditt projekt?

 

minecraft_minakvarter

JN: Det vi gör är att vi använder oss av det populära dataspelet Minecraft i samhälls-byggandet. I projekten har ungdomar konkret fått uppgifter om att gestalta deras önskemål i Minecraft. Fördelen är att dem får verka i ”sin egen miljö” där följdeffekterna blir ett stort engagemang och ansvarstagande för områdena dem bor i. Läs mer det i om Mina Kvarter.

UL: Ser du någon ytterligare affärsutvecklingspotential genom att på det sätt vi gjorde ”vrida” projektet genom olika betraktelsesätt?

JN: Ja, vi är bara i början som jag ser det. Då vi har en extremt stor omställning mot nät-samhället tror jag att delaktighet och engagemang hos unga är A och O. Helt klart brister detta på många håll idag och det finns inga givna svar – det jag dock är helt säker är att vi som vuxit upp i I2-samhället (Innan Internet) måste vara nyfikna på det språket ungdomarna använder sig av – bl.a. kommunikation via nätet i spel.

Vi tackar Ulf Löwenhav för intervjun från mötet den 30/10 och Johan Nuder för en intressant och samhällsnyttig konstig kombination.

Läs fler av intervjuerna/artiklarna från konstiga kombinationer mötet:

Nätverkande och paradigmskifte för vårdkvalitet

Peter Sackemark lyfte upp frågan om hur man kan konkretisera Konstiga Kombinationer in hos företag

Hur kan det osynliga synliggöras? Sammanfattning från möte 30/10 


Comments are closed.