Hur kan det osynliga synliggöras?

Möte i Konstiga Kombinationer gruppen.now_illusion

Vi var några stycken som träffades denna mörka hösteftermiddag; Jonas Bergvall, Johan Nuder, Olle Leckne, Peter Sackemark, Monica Eriksson och Ulf Löwenhav.

Vi hade problem med Skype. Ewa Jonason var med en stund men vi misslyckades med Eva Fodor. Vi skall bättra oss med tekniken. Johan var ny som fysisk deltagare och har en bakgrund från byggmaterial sidan bland annat. Han är nydanande inom sitt verksamhetsfält i att tänka radikalt nytt som hans projektpresentation sedan visade. Eva är aktiv inom kunskapsöverföring, språk- och kulturträning, entreprenörskap och retorik. Eva ansvarar även för två Linkedingrupper. Ni är båda varmt välkomna och vi hoppas att Eva tar sig till huvudstaden snart.

Jonas Bergvall berättade om det möte med Göran Beskow som skedde för ett par veckor sedan. Göran Beskow har en bakgrund inom reklam och ledarskap men är nu inriktad på betydligt mjukare områden, ex. meditation. Ett spännande möte.

På dagens agenda fanns projektdiskussioner och Jonas Bergvall inledde med sitt studieprojekt som innefattar att hitta nya beröringspunkter eller kontaktytor för affärsutveckling men med hjälp av kulturanalys. Ulf Löwenhav berättade om sitt tidningsprojekt som fokuserar på intressentstyrning kring stora bolag globalt. Olle ventilerade tillväxtfrågor kring sitt empowerment-projekt inom vård och omsorg. Johan Nuder berättade om hur man kan använda ungdomars energi kring datorspel för att skapa bättre boendemiljö. Peter Sackemark lyfte upp frågan om hur man kan konkretisera Konstiga Kombinationer in hos företag. Vi lovade att återkomma till den under ett kommande möte. För att ni andra skall få information om mötet, speciellt för Ewa och Eva som ville men inte kunde, har vi sammanställt projekten i intervju-format.

Intervju med Jonas Bergvall, nätverkare

UL: Det känns som om du och Ewa Jonason är de som har bäst formell träning och kunskap i att närma sig det tvärdisciplinära. Ni har bra strukturer och verktyg för att få styrsel på våra försök till kombinationer. Kan du berätta om ditt skolprojekt?

JB: Jag läser just nu ”Kultur- och samhällsanalys” och ska i vår skriva en magister/master-uppsats om, kort och akademiskt uttryckt, mänskliga egenskaper och värden som osynliggörs i en sen- eller nykapitalistisk global kulturell logik och vad som händer när dessa lyfts fram. Enklare uttryckt – vilken plats finns det för det mänskliga i dagens värld?

Det känns lite genant att studera när man är äldre. Jag är 42 år. Enligt en mall är det ju något som borde vara avklarat för länge sedan. Å andra sidan finns det en annan mall som talar för livslångt lärande och omställnings- och utvecklingsförmåga. Det är lätt att känna sig som någon som aldrig blir färdig, och därmed i någon bemärkelse dålig, samtidigt som det är en känsla jag vill bejaka – vad är det för poäng med att bli färdig? Jag misstänker att det är en känsla som präglar oss som är öppna för Konstiga Kombinationer, en nyfikenhet och öppenhet inför tanken att komma vidare. Homogenitet föder konformitet som lätt leder till intolerans, och det är helt enkelt förfärligt tråkigt.

Jag vill påstå att det finns mängder av spännande och användbart tankegods inom till exempel kulturvetenskap som vi kan ha god nytta av när vi går vidare.

UL: Kan du berätta om några konkreta insikter du fått från diskussioner i gruppen – både för ditt projekt och generellt?

JB: En svårighet är att balansera mellan behovet av konkretiseringar och behovet av tålamod, men samtidigt är jag djupt fascinerad och glad att upptäcka vilka makalösa möjligheter det finns när olikhet bemöts med tolerans. Men kanske allra mest slående är något som jag inte kan uttrycka på annat sätt än – Tjoho, jag är inte ensam!

2013-10-31 sammanfattning av Olle Leckne.

Läs fler av intervjuerna/artiklarna från konstiga kombinationer mötet:

Nätverkande och paradigmskifte för vårdkvalitet

Minecraft och Mina kvarter Johan Nuder, nätverkare delar med sig av okonventionella lösningar

Peter Sackemark lyfte upp frågan om hur man kan konkretisera Konstiga Kombinationer in hos företag


Comments are closed.