Jag vill ha hjälp från andra som inte som jag sitter i kapitalmarknadsträsket

Ulf Löwenhav, nätverkare blir intervjuad i samband med Konstiga kombinationer mötet 30/10

JB: Du presenterade två olika projekt. Kan du sammanfatta det om en tidning för ekonomifokus?

UL: jag har under en tid utvecklat en metodik för att hitta orsaker till låga marknadsvärden.

Jag har kommit till insikt att orsakerna i ökande omfattning rör sig från kvantitativt till kvalitativt – från ekonomiskt resultat till andra värderingsfaktorer som vilket förtroende man har för företagets strategi och ledning och om man gillar företagets roll i samhället eller att man är innovativ. Man inser då att om resultat gradvis blir underordnat så sammanfaller flera målsättningar som ägarna har med de andra intressenter har. Faktiskt kan fackliga organisationer och ägare enas om att innovation och samhällsansvar är bra både för oberoende, expansion och värde. Projektet är att med metodiken i centrum skriva om företagsopinion.

JB: Kan du få hjälp genom vår grupp?

UL: Kanske, jag behöver input på språk och infallsvinklar för att det skall bli intressant. Vad exakt skall man skriva om? Nu är fokus på företag, marknad (kapital), och management. Ur vilket perspektiv skriver man det? Jag vill ha hjälp från andra som inte som jag sitter i kapitalmarknadsträsket.

OL: Skriv utifrån läsarens perspektiv. Då blir det diskssioner.

eq