Varför anpassa marknadsföringen till kunderna?

När man byter perspektiv från

”Vi är så bra…” och Våra produkter är så bra…”

till

”Ni som läser detta har troligen en situation där ni har utmaningar och kanske probelm som behöver lösas”

och

”Ni kan få hjälp på det här sättet…”

och

i slutändan komma fram till att en viss produkt kan lösa stor del av utmaningen och med viss kundanpassning kan det bli perfekt läsning.

FÖRDEL: Anpassa kommunikationen till kunderna leder till affärer i större grad än kommunikation som utgår från företaget och dess produkter. 

kundanpassning byt perspektiv
För att anpassa kommunikationen behöver man byta perspektiv, till kundens perspektiv!