Kompetensgapet

90 % svarande* att en tredjedel av deras säljkår saknar rätt kompetens.

Studien som genomfördes av McKinsey visade att

 • Många branscher redan upplever en akut bristande kompetensförsörjning.
 • Automatisering kan bespara 30 procent av arbetstiden under nästa årtionde.

Vad beror kompetensgapet på?

Ny teknik, automation och nya arbetssätt påverkar jobben och den kompetens som anställda behöver.

Företag och organisationer står alltså inför stora utmaningar när det gäller att uppgradera och omskola sin säljstyrka.

Det gäller både kompetens

 • som behövs nu
 • och i framtiden.

Hur många påverkas?

375 miljoner i den globala arbetstyrkan kan behöva byta yrke eller uppgradera sin kompetens till 2030.

Vad gör organisationer åt kompetensutmaningen?

För att förbereda sin arbetsstyrka för framtiden och överbrygga kompetensgapet har många stora organisationer därför börjat sätta igång ambitiösa insatser:

 • JP Morgan, den multinationella investeringsbanken satte igång ett femårigt åtagande på 350 miljoner dollar för att minska den globala kompetensklyftan och förbereda sina anställda för högre teknisk kompetens.
 • Amazon, e-handelsjätten spenderar 700 miljoner amerikanska dollar för att omskola 100 000 anställda för att anpassa sig till en ekonomi som påverkas  av automatisering och ny teknik.
 • PwC, tjänsteföretaget investerar hela 3 miljarder US-dollar för att utbilda alla sina 257 000 anställda. Beslutet togs sedan det blev uppenbart att det fanns en stor skillnad mellan de färdigheter som människor har idag och de som behövs för den digitala världen.

Vilken kompetens saknas

 • 28% av företagens totala säljkår saknar den kompetens de behöver för att nå sina mål under de kommande tre åren
 • 56% säger att ”mer komplexa försäljningsprocesser” är huvudorsaken till kompetensgapet
 • 45% säger att deras organisation saknar kompetens inom social försäljning
45% saknar social selling skills
Bildtext: 45% saknar social selling skills

Hur ska de minska kompetensgapet?

 • 88% säger att de kommer att utbilda och träna människor i de nya färdigheter som krävs

Läs om social selling skills

Social selling och Linkedin som säljverktyg

Workshop i Social selling

Därför fungerar e-kursen i selling socially

Utveckla din och säljorganisationens kompetens

 1. Affärer görs i mötet mellan människor.
 2. Med social selling ökar din försäljning med dina sociala förmågor.
 3. Med social selling score (SSI) kan du följa din utveckling och dina framsteg.

social selling med linkedin som säljverktyg