Påstår Linkedin, och varför skulle de missa möjligheten att finnas tillgängliga för nya möjligheter även om de redan var efterfrågade.