sökskolan 2 få söker effektivt

Sökskolan 2 få söker effektivt

Ju mer specifikt anpassad lösningen är desto med relevant blir erbjudandet. Och villkoren är anpassade för att passa köparens situation. När det gäller sökning på LinkedIn så är det beskrivningen av målgruppen man använder vid avancerad sökning. Bransch, geografi, storlek på företag, roll, position, företagsnamn.

Continue Reading

Vad är en sökning sökskolan 3

Sökskolan 3 – Vad är en sökning?

Vad är bra timing eller relevant timing? Ibland är kunder angelägna - ja då efterfrågar de en omedelbar lösning - och då gäller det att finnas tillgänglig. Genom att vara lyhörd för köpsignaler. Ibland är kunderna inte köpmogna - då gäller det att ta reda när man lämpligen ska återkomma - och det kan man göra genom att fråga: "Har ni funderat på att byta ut t ex "er telefonilösning"? Och när kan det tänkas att ni gör en upphandling i så fall?

Continue Reading