Sökskolan 2 få söker effektivt

sökskolan 2

Några punkter som gör sökningarna effektiva och träffsäkra

sökskolan 2 få söker effektivt

Relevant målgrupp

Om du och ditt företag har skapat en snävt avgränsad målgrupp, då har ni goda förutsättningar att ta fram ett relevant erbjudande.

Vad kännetecknar ett relevant erbjudande?

I korthet: att det är vad kunden sökt efter och eftersom hen upplever att erbjudandet möter behoven och är attraktivt att är lätt att säga ja.

Vanliga fallgropar är

Det levererande företagets produkt/tjänst upplevs som en generell lösning.

Ju mer specifikt anpassad lösningen är desto med relevant blir erbjudandet. Och villkoren är anpassade för att passa köparens situation.

Sökning på LinkedIn

När det gäller sökning på LinkedIn så är det beskrivningen av målgruppen man använder vid avancerad sökning.

Bransch, geografi, storlek på företag, roll, position, företagsnamn.

Fallgrop vid sökning

  • Man söker på ”allt” och då får man inte tillräckligt specifika svar
  • Fallgropen för många är att man är inte villig att välja bort. Med den troliga orsaken att man vill inte förlora möjliga kunder.

När du väljer bort blir du specifik och får specifika svar. Och du kan givetvis göra om sökningen. Tills du får det svar du söker.

Kan tyckas vara enkelt men de flesta jag träffat faller ändå i fallgropen och därför är det så få som söker effektivt.

Resurser för att söka effektivt

  1. I Sökskolan 3 får du lära dig vikten av att ha relevant timing.
  2. Håll ögonen öppna på diskussionen i LI Sverige gruppen  

Comments are closed.