Social Selling och social försäljning i korthet

Några av utmaningarna för säljare

 • I inköpsbeslut är 5,4 personer involverade mot att tidigare kunde ett avslut göras med en person
 • I 59% av fallen kommer säljaren sent i i säljprocessen (bl a på att köparen googlar fram och jämför sina leverantörer)
 • Att kalla samtal inte fungerar i 97% av fallen

Så här behöver säljare anpassa sig

 • Lära känna köparna närmare
 • Undersöka köparnas nya beteenden
 • Anpassa kundstrategierna till den nya köpresan

Social Selling är motsatsen till SPAM.

 • relationen kommer först
 • timingen för kontakt
 • att bli efterfrågan

Här kommer ett videobildspel som visar att det blir allt viktigare att relationen kommer först och att sedan fortsätta fördjupa relationen tills det finns efterfrågan för köp.

Några slutsatser

 • Det traditionella ”pushsäljet” är inte uppskattat pga av den ändrade köpprocessen.
 • Fördelen med denna utveckling är att det är roligare för alla inblandade och dessutom effektivare.
 • Det kan vara en bra ide att gå en kurs och träna på det nya sättet att sälja

Om du är intresserad av social selling gillar du nog följande artiklar