Social Selling och social försäljning

Några av utmaningarna p.g.a. den förändrade köpprocessen:

  • I inköpsbeslut är 5,4 personer involverade mot att tidigare kunde ett avslut göras med en person
  • I 59% av fallen kommer säljaren sent i i säljprocessen (bl a på att köparen googlar fram och jämför sina leverantörer)
  • Att kalla samtal inte fungerar i 97% av fallen

Social Selling är motsatsen till SPAM.  Här kommer ett videobildspel som visar att det blir allt viktigare att relationen kommer först och att sedan fortsätta fördjupa relationen tills det finns efterfrågan för köp.

Den traditionella push säljaren är alltså ute pga av den ändrade köpprocessen. Fördelen med denna utveckling är att det är roligare för alla inblandade och dessutom effektivare.

lasmer