Känner du publiken på din LinkedIn profil?

Vilka är dina besökare? Känner du publiken på din LinkedIn profil?  Många är förvånade över vilka som besöker ens LinkedIn profil.

De flesta har sett och bevakar hur många och vilka personer som besökt profilen. Så här ser det ut under ”Who’s viewed your profile” när man har det engelskspråkiga menysystemet (en personlig inställning). Under grafen ser du bilder på de som besökt (men inte här för de får vara anonyma i detta exempel).

profile views

Inte lika många har upptäckt den värdefulla sammanställningen av vilka branscher och andra kategorier som besökarna representerar.

Du kan se det som en återkoppling på hur synlig och sökbar din profil är. Samt att folk du träffar kommer troligen LinkedIn’a dig före och efter möten.

Här kommer ett gammalt exempel för hur det såg ut förut.

var finns dina besökare

På vilket sätt är detta intressant?

Publiken säger något om hur du optimerat din linkedin profil och ditt professionella rykte.

Det kan också säga något om hur väl du attraherar din målgrupp eller omvänt var och i vilken bransch (land) det finns ett intresse för dig.

 

Vi har även några Exempel på bra LinkedIn™ profil som kan vara intressant att läsa om.