Per Frykman om vikten av professionellt rykte på Linkedin

Ditt professionella rykte är på många sätt det viktigaste du har i karriären. Trots det är få människor medvetna om hur deras eget rykte ser ut och hur de själva kan utveckla det.

PerFrykman

Nu närmar det sig den 16 januari då LI Sverige gruppen har sin nästa nätverksträff.

En av inspirationstalarna är Per Frykman som bl a skrivit boken Mitt professionella rykte och hjälpt 900 personer ta reda på sitt professionella rykte.

Pers professionella rykte är:

”Considered a pioneer in his field, Per takes your professional reputation to a new dimension and challenges you to stand out as unique”

Läs mer om professionellt rykte

Pålitlighet ger ett gott professionellt rykte

Pålitlighet ger ett gott professionellt rykte